Sölvesborgs kommun

Genom medborgarbudget kan du vara med och påverka utvecklingen av platsen du bor på

Leende kvinna på gågata

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare, startar upp och samordnar arbetet med medborgarbudget i Sölvesborgs kommun. Foto: Sölvesborgs kommun

Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor? Sölvesborgs kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 500 000 kronor för ortsutveckling. I den första omgången kommer de som bor i de norra delarna av kommunen involveras i en process för att utveckla sitt närområde.

Sölvesborgs kommun startar nu upp arbetet med medborgarsamtal där medborgare och politiker möts för att diskutera lokala frågor. Samtalen ska sedan mynna ut i ett arbete med medborgarbudget som är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Metoden är en form av medbestämmande.

Tanken är att medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart som utvecklar närområdet och är till nytta för många. I Sölvesborgs kommun finns det 500 000 kr per år avsatta för detta.

Syftet med medborgarbudget är att öka medborgarnas inflytande och vi vet att medborgare som får vara delaktiga ofta blir mer engagerad och benägna att vilja utveckla sitt eget närområde.

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare och den som samordnar arbetet med medborgarbudget.

Först ut är områden i de norra delarna av kommunen

Två orter per år kommer väljas ut. Orter som inte har eller har haft kommunala insatser i form av lekplatser, badplats, skola och liknande kommer prioriteras.

I höst besöker politiker och tjänstepersoner två områden i norra delarna av kommunen, varav det första kommer äga rum 3 oktober i Gammalstorps skytteförenings lokal för boende i Bjäraryd, Torsabjörke, Örlycke och Kulla.

24 oktober kommer vi ha ett uppstartsmöte för boende i Kylinge, Högtofta, Värhult och Sandbäck.

Inbjudan till uppstartsmötena skickas ut till boende med post.

Medborgarbudgeten ska resultera i förslag som kan utveckla din boendeplats

Förhoppningen med medborgarsamtalen och arbetet med medborgarbudget är att boende i närområdet lämnar in förslag på hur området kan utvecklas. Förslagen granskas sedan av en jury som består av tjänstepersoner i kommunen och utgår från ett visst antal givna kriterier. De förslag som godkänns presenteras och en omröstning kan ske. Förslagen med flest röster kan sedan genomföras.

Kontakt

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare
kristina.hoijer@solvesborg.se
0456-81 61 03

Senast uppdaterad:

Skriv ut