Sölvesborgs kommun

Fortsatt saneringsarbete för att avlägsna olja från kustens stenar och gräs

Det tålmodiga arbetet med att skrapa bort olja från stenar och gräs fortsätter. Under veckan har fyra arbetslag med cirka 10 personer i vardera dagligen sanerat längs kustremsan. Kustbevakningen har dykt i området utan att hitta någon olja vid tillfället. De kan dyka vid fler tillfällen framöver då temperaturen ökar. Det dyker med jämna mellanrum upp oljeklumpar från havet.

Kustbevakningen kan göra fler dykningar framåt för att leta olja

Vid jämna mellanrum dyker det upp oljeklumpar från havet som saneringsarbetarna på land tar hand om. I veckan var dykare från Kustbevakningen och letade olja längs havsbotten i Pukaviksbukten. De hittade ingen olja vid tillfället, men utesluter inte att dyka vid fler tillfällen.

Våra dykare har inte kunna hitta någon olja på havsbotten, vilket betyder att i de områden vi har sökt, är det mindre sannolikt att det finns olja, åtminstone som går att upptäcka givet sikten och bottenförhållandena. Det är ändå bra att vara beredd på att olja kan flyta upp när temperaturen stiger, det är så den här typen av olja beter sig, säger Mattias Lindblom, kommunikatör på Kustbevakningen

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma om du upptäcker oljepåslag på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet att du rapporterar det till oss.
https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Tålmodigt skrapande av olja fortsätter

Med utökade krafter har de fyra arbetslagen fortsatt sanera olja både från stenar, gräs och tångvallar. Främst har arbetet skett vid Lörby skog, Tocken och på Fäören.

Seminarium för allmänheten om oljeolyckan

Den 24 april bjuder Vattenrådet för Blekingekusten och Blekinge Arkipelag in till ett seminarium där du kan höra de som aktivt arbetat med oljeolyckan i Pukaviksbukten berätta om sina upplevelser. På plats är bland annat Sölvesborgs kommun, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Katastrofhjälp fåglar och vilt samt Sjöräddningssällskapet.
Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut