Sölvesborgs kommun

Sista veckan med saneringsarbete på öar

Senaste veckan (vecka 15) var arbetet intensivt på öarna där man fått dispens av Länsstyrelsen Blekinge för att sanera trots häckningsperiod. Här har de skrapat sten och barkat så gott de kan för att oljan inte ska riskera skada djurlivet framåt. De fyra arbetslagen fortsätter att sanera även längs kustremsan och arbetsstyrkan är över 40 personer dagligen nu. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) besökte några platser.

Saneringsarbetet fortsätter framåt

Med utökade krafter har de fyra arbetslagen fortsatt sanera olja både från öar, stenar och gräs. Den starka ostliga vinden har fört med sig upp nya oljeklumpar längs strandkanten som plockats upp. Mestadels består arbetet av att skrapa gräs och stenar. Även representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) var på plats under veckan och besökte platser tillsammans med saneringsledningen där det fortsatt är mycket olja.

Seminarium för allmänheten om oljeolyckan

Den 24 april bjuder Vattenrådet för Blekingekusten och Blekinge Arkipelag in till ett seminarium där du kan höra de som aktivt arbetat med oljeolyckan i Pukaviksbukten berätta om sina upplevselser. På plats är bland annat Sölvesborgs kommun, Räddningstjänsten Västra Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Katastrofhjälp fåglar och vilt samt Sjöräddningssällskapet.
Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma för att ni rapporterar in eventuella oljeupptäckter till oss på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet.

https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut