Sölvesborgs kommun

Uthållighet i saneringsarbetet

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Under vecka 7 arbetade cirka 20 personer dagligen vid Djupekås och Nissa Nabb. De höga vattennivåerna minskade men påverkade arbetet. Trots det samlades cirka 150 säckar med oljeavfall in under föregående vecka. Den här veckan vill man få en ordentlig översyn och plan för saneringsarbete av de öar där häckande fåglar kommer att befinna sig under våren.

Saneringsarbete med fokus på tångvallar och strandkanter

Saneringsarbetet pågick främst i Djupekås och Nissa nabb. Här skannades strandkanter av, och med hjälp av grävmaskin och räfsa har de hittat oljeklumpsavfall under tången.

Stort fokus ligger på att vända på tångvallarna med hjälp av grävmaskin och räfsa. Under tången och vid strandkanten har olika stora oljeklumpsavfall hittats.

Båt hjälper att utforska nya områden

I slutet av vecka 7 kunde saneringspersonal åka ut och inspektera fågelskyddade öar för att få en uppfattning om hur mycket olja som drabbat dessa. Det är viktiga områden att prioritera inledningsvis av våren så att djuren kan vistas här tryggt under häckningsperiod.

Saneringsarbetare berättade om sitt arbete för Hörviks skola och förskola

Hörviks skola och förskola har under hösten samlat in pengar genom att pärla armband, sälja lotter och måla bilder som de hade utställning av i Hörvik-Krokås hembygdsgård. Barnen ville donera pengarna till Katastrofhjälp Fågel och Vilt som bland annat hjälp oljeskadade fåglar i samband med oljeolyckan. När de delade över checken fick de även lyssna på två oljesanerare om deras arbete samt ställa frågor.

Sommarsäsongen 2024

Vi får många frågor kring hur sommarsäsongen 2024 påverkas. Många av vår kommuns semesterpärlor och badstränder är inte drabbade av oljeutsläppet och går att njuta av som vanligt.

Vi vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut hos de drabbade områden när sommaren kommer. Det kommer finnas en risk att det ligger olja på botten nära land som kan komma att slå på stränderna, särskilt när vattentemperaturen ökar och att vi då upptäcker mer olja. Så länge som det finns kvar olja på stränderna är det olämpligt att bada just där. Det bästa du kan göra är att hålla dig uppdaterad genom att ta del av information från vår webbplats – www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut