Sölvesborgs kommun

Höga vattennivåer påverkar saneringsarbetet

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Vädret fortsätter att försvåra saneringsarbetet. Regn, kyla, stormar och höga vattennivåer påverkar . Trots det plockade cirka 20 personer ungefär 20 säckar med oljeavfall dagligen förra veckan. Den här veckan fortsätter arbetet i Djupekås och Nissa nabb samtidigt som man snart hoppas kunna besikta området ordentligt.

Saneringsarbete med fokus på tångvallar

Förra veckan (vecka 6) sanerades främst Djupekås och Nissa nabb. Stort fokus ligger på att vända på tångvallarna med hjälp av grävmaskin och räfsa. Under tången och vid strandkanten har olika stora oljeklumpsavfall hittats.

Inväntar bättre väder för en ordentlig översyn

De höga vattennivåerna försvårar genomförandet av en noggrann inventering av området. När vattnet sjunker finns det förhoppningar om att skapa sig en bättre lägesbild längre ut på stränderna. Det är en viktig del att genomföra som ligger till grund för vilka prioriteringar vi gör framåt i saneringsarbetet.

Sommarsäsongen 2024

Vi får många frågor kring hur sommarsäsongen 2024 påverkas. Många av vår kommuns semesterpärlor och badstränder är inte drabbade av oljeutsläppet och går att njuta av som vanligt.

Vi vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut hos de drabbade områden när sommaren kommer. Det kommer finnas en risk att det ligger olja på botten nära land som kan komma att slå på stränderna, särskilt när vattentemperaturen ökar och att vi då upptäcker mer olja. Så länge som det finns kvar olja på stränderna är det olämpligt att bada just där. Det bästa du kan göra är att hålla dig uppdaterad genom att ta del av information från vår webbplats – www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut