Sölvesborgs kommun

Använd hjälm när du cyklar

Barn och vuxen med cykelhjälm.

Sölvesborgarna har tyvärr blivit sämre på att använda cykelhjälm de senaste åren, enligt uppgifter från NTF. Foto: Scandinav bildbyrå.

70% av alla huvudskador vid cykelolyckor träffar panna och tinning. Cykelhjälmen räddar liv och förebygger skador, men användningen minskar tyvärr i Sölvesborgs kommun.

Sedan år 2012 har användningen av cykelhjälm bland vuxna i Sölvesborgs kommun halverats. År 2023 var det bara 12% av cyklisterna över 15 år i kommunen som använde cykelhjälm. Detta kan jämföras med Blekinge där användningen av cykelhjälm bland vuxna har ökat från 24% till 39% mellan 2012 och 2023. Även i riket har användningen ökat under samma tidperiod och ligger på 41% år 2023.

Enligt lag ska alla barn och unga under 15 år använda cykelhjälm. Statistiken visar att användningen av cykelhjälm i Sölvesborgs kommun har minskat även i denna ålderskategori. År 2023 var det endast hälften (49%) av alla cyklande barn under 15 år som använde cykelhjälm i jämförelse med 83% år 2012. Även i Blekinge har användningen av cykelhjälm bland barn och unga minskat, från 68% till 65% mellan 2012 och 2023. I riket har användningen ökat under samma tidsperiod och ligger på 69% år 2023.

Vuxna

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

Sverige

30

31

33

31

32

34

37

37

39

42

41

Blekinge

24

23

23

22

33

32

34

24

35

38

39

Sölvesborg

23

15

7

9

15

28

13

18

17

22

12

 

Barn

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023

Sverige

53

57

54

58

58

58

58

61

62

64

69

Blekinge

68

54

52

51

64

55

42

62

58

60

65

Sölvesborg

83

53

56

54

70

67

45

48

65

62

49


Tabellerna visar användningen av cykelhjälm i procent bland vuxna och barn och unga upp till 15 år. Uppgifterna kommer från från NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, en oberoende organisation som finansieras av allmänna medel via Trafikverket.

Läs mer om fördelarna med cykelhjälm och få tips och råd inför ditt köp på Trafikverkets och NTF:s hemsidor via de relaterade länkarna längre ner på den här sidan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut