Sölvesborgs kommun

Martin Åsman klar för ny roll i Sölvesborgs kommun

Leende man med glasögon.

Martin Åsman Foto: Sölvesborgs kommun

Martin Åsman byter tjänst i kommunen och går in som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen samt biträdande kommunchef från och med i sommar.

Efter 29 år i kommunen i olika omgångar och roller, nu senast som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, byter Martin Åsman roll för att tillträda den nyinrättade tjänsten som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen samt biträdande kommunchef.

Beslutet om att inrätta en ny tjänst togs på kommunfullmäktige den 26 februari med anledning av en förändrad samhällsutveckling med ökade ambitioner och krav både på lokal, regional och nationell nivå.

Jag har alltid tyckt om att arbeta i en politiskt styrd organisation för utveckling av den offentliga verksamheten. Efter snart 34 år inom svensk utbildningsverksamhet känns det spännande att ta steget till att arbeta med att via kommunledningen stödja de kommunala kärnverksamheterna. Kommunledningens uppdrag, att genom styrning och stöd ha tillsyn över den kommunala servicen med personal och medborgare i fokus, lockar mig.

Att tillsättningen av den nya tjänsten skulle föregås av en intern rekrytering var given för den politiska ledningen som tidigt såg Martin som ett självklart val både som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen och som biträdande kommunchef.

Martin Åsman är en del av en stabil tjänstemannaorganisation i Sölvesborgs kommun och vi ser det som det bästa för kommunen att dra nytta av hans erfarenheter både som chef och inom kommunen säger Birgit Birgersson-Brorsson. Vi tror att hans goda erfarenheter och kvalifikationer kommer till stora nytta i det nya uppdraget, inte minst som biträdande kommunchef.

Martins ersättare som förvaltningschef för barn- och utbildning kommer utannonseras inom kort. Samtidigt pågår rekryteringen av en ekonomichef, HR-chef samt en förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Samtliga chefer som slutar har mångårig erfarenhet inom Sölvesborgs kommunkoncern.

Sölvesborgs kommun har en spännande resa framför sig. Flera chefsrekryteringar pågår just nu vilket kommer påverka verksamheten. Även om jag kommer att sakna mina kollegor så är min inställning att förändring kan bidra till utveckling. Jag ser stora möjligheter i kommunens framtida ledningsarbete. Samtidigt är jag stolt över att Sölvesborgs kommun bidrar till att chefer får en grund för att ta sig an större uppdrag utanför kommunen.

Martin Åsman tillträder sin nya tjänst 1 juli 2024.

Kontakt

Martin Åsman, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
martin.asman@solvesborg.se
0456-81 62 24

Senast uppdaterad:

Skriv ut