Sölvesborgs kommun

Nya parkeringsregler på flera gator i centrala Sölvesborg

Skylt som visar att det är parkeringsförbud på Nygatan första tisdagen varje månad klockan 8-12.

Nygatan i centrala Sölvesborg är en av gatorna som berörs av de nya parkeringsreglerna. Foto: Sölvesborgs kommun.

Från och med den 1 april i år införs nya trafikföreskrifter för servicedagar på flera gator i centrala Sölvesborg.

För att Sölvesborgs kommun ska kunna planera och utföra till exempel gatusopning, ogräsbekämpning, trädbeskärning och snöröjning på ett bättre sätt och komma fram med våra fordon och maskiner, så blir det en dag i månaden mellan vissa tider parkeringsförbud på en del gator.

Då det är servicedag på en gata, så är det inte det på gatan intill, för att du ska kunna parkera där istället. De gator som kommer att få servicedagar håller på att skyltas upp så att det blir tydligt vad som gäller. Parkeringsförbudet gäller även om den aktuella dagen infaller under helgdag eller röd dag. Det spelar heller ingen roll om det utförs någon service eller inte, föreskrifterna gäller oavsett.

Följande gator berörs av de nya parkeringsreglerna:

  • Nygatan
  • Sveavägen
  • Balkenhausengatan
  • Asplyckegatan
  • Rektor Dahlsgatan
  • Ungersgatan
  • Skogslyckegatan
  • Bredgatan, Nordstadsgatan
  • Norra Bryggerigatan
  • Södra Bryggerigatan
Översiktskarta, centrala Sölvesborg servicedagar.Förstora bilden

Översiktskarta för berörda sträckor.

Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: info@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 00

Senast uppdaterad:

Skriv ut