Sölvesborgs kommun

Grannsamverkan för att öka tryggheten i bostadsområden

Bild

Grannsamverkan sker i samarbete mellan de boende samt polisen och kommunen.

Nu söker vi nya områden för Grannsamverkan. Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet eller där du har fritidshus.

Informationsmöte för att öka kunskapen och få fler att starta Grannsamverkan

Sölvesborgs kommun tillsammans med polisen bjuder in till informationsmöte för att öka kunskapen om vad Grannsamverkan är samt för att få fler att starta upp Grannsamverkan i sitt bostadsområde. Både du som redan ingår i ett befintligt Grannsamverkansområde och du som är intresserad av att starta ett i ditt bostadsområde är välkommen på möte. Observera de olika starttiderna.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan är ett samarbete mellan kommun, polis och boende i kommunen men även med andra aktörer som lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott (SAMBO) som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört visar att Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Grannsamverkan är något vi gör tillsammans för att minska brottsligheten men också att öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet."

Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare Sölvesborgs kommun

Informationsmöte för dig som vill starta Grannsamverkan

Du som är intresserad av att veta mer om Grannsamverkan är välkommen till ett informationsmöte. Uppstartsmötet hålls av företrädare från polisen och kommunen.

När: tisdag 2 april kl 17.00
Var: Stadshuset i Sölvesborg
Anmälan: till gabriella.leandersson@solvesborg.se

Sista dag för anmälan är 28 mars 2024.

Informationsmöte för dig som redan ingår i ett befintligt Grannsamverkansområde

Du som redan ingår i ett befintligt Grannsamverkansområde är välkommen till ett informationsmöte. Uppstartsmötet hålls av företrädare från polisen och kommunen.

När: tisdag 2 april kl 18.30
Var: Stadshuset i Sölvesborg
Anmälan: till gabriella.leandersson@solvesborg.se

Sista dag för anmälan är 28 mars 2024.

Kontakt

Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare
gabriella.leandersson@solvesborg.se
0456-81 62 20

Senast uppdaterad:

Skriv ut