Sölvesborgs kommun

Länsgemensamt avtal om tillgång till bandvagnar

Bandvagnar på rad

Stärkt samarbete i Blekinge genom avtal om bandvagnar. Foto: FAK Blekinge och Gränslös samverkan

Nu har ett länsgemensamt avtal tecknats som ger regionen, Blekinges fem kommuner och länets båda räddningstjänster tillgång till viktiga resurser i händelse av kris. Det handlar om bandvagnar, sjukvårdstält och annat som organisationen FAK Blekinge och Gränslös samverkan kan tillhandahålla.

Frivilliga Automobilkåren Blekinge och Gränslös samverkan är en frivillig försvarsorganisation som bland annat har tillgång till bandvagnar. Bandvagnar är terränggående fordon som kan användas där fordon på hjul inte tar sig fram.

Länets fem kommuner, Region Blekinge och räddningstjänsterna i östra och västra Blekinge har sedan tidigare haft olika tillgång till den här typen av resurser, men nu har ett länsgemensamt avtal tecknats som kommer underlätta samverkan och stärka den gemensamma civila beredskapen.

I en tid där vår omvärld ständigt förändras och nya utmaningar uppstår, är utökat samarbete avgörande för att säkerställa att vi är rustade att möta dem. Det här avtalet exemplifierar vårt engagemang i att stärka vår gemensamma beredskap i Blekinge. Genom att arbeta tillsammans och dela resurser visar vi att vi är beredda att mobilisera och effektivt koordinera insatser vid behov. På så sätt skapar vi en grund för en stabil och trygg gemenskap, där invånarna kan känna sig säkrare, säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare i Sölvesborgs kommun.

FAK Blekinge och Gränslös samverkans bandvagnar har tidigare bland annat använts för att hjälpa hemtjänstpersonal att ta sig fram i samband med kraftiga snöstormar. Organisationen tillhandahåller även sjukvårdstält som tidigare använts i samband med provtagning under coronapandemin och vid färjeläget i Karlskrona under flyktingkrisen.

Det länsgemensamma avtalet sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut