Sölvesborgs kommun

Ett samarbete med fokus på etablering längs Sydostlänken

Fyra personer står vid ett pelarbord.

Tobias Emanuelsson, VD Polar Structure tillsammans med Birgit Birgersson Brorsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborgs kommun, Magnus Gärdebring (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun och Morgan Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Olofströms kommun som signerade avsiktsförklaringen kring utvecklingen av Sydostlänken.

Sydostlänken kommer att ha en stor betydelse för hela Blekinges utveckling. Nu startar ett analysarbete med fokus på att möjliggöra fler investeringar och etableringar i länet.

Den 21 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan de medverkande kommunernas representanter och bolaget. Detta analysarbete blir ett första kliv i den kommande utvecklingen av Blekinge.

Nu går tåget - Redo för de möjligheter som kommer i framtiden

Med anledning av byggnationen av järnvägsförbindelsen Sydostlänken har Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner inlett ett nytt samarbete. Samarbetet syftar till att gemensamt genomföra en analys av vilka möjligheter som kan uppstå i samband med förverkligandet av Sydostlänken.

Genom att redan nu identifiera vilka konkreta utvecklingsmöjligheter som Sydostlänken ger, kan vi inför en expansiv period anpassa planer och beslut. Det är en signal till näringslivet att vi ser möjligheter som vi tänker ta tillvara på, säger Magnus Gärdebring, kommunstyrelsens ordförande Karlshamns kommun.

Analysarbetet syftar till att ta fram förslag som blir en viktig del för regionens utveckling, inte minst för befintligt näringsliv och nya etableringar. Något som kan leda till fler inflyttningar, fler bostäder och en växande region. Tillsammans i kommunerna finns tack vare hamnar och betydande industriproduktion, som är viktig för hela landets export och import.

Vi i Blekinge kan betyda mycket för Sveriges utveckling, genom att vår region kan bli en nod i södra Sverige. Ser vi på utvecklingen i Europa finns möjligheterna att öka exporten och importen ut i världen, säger Morgan Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande Olofströms kommun.

Fler företagsetableringar leder till fler arbetstillfällen som i sin tur ger ökat behov av kompetensförsörjning och därmed blir mer utbildningstillfällen en viktig utvecklingsdel i detta arbete, säger Birgit Birgersson Brorsson, kommunstyrelsens ordförande Sölvesborgs kommun.

I arbetet samverkar kommunerna med det externa bolaget Polar Structure AB, som har goda kunskaper inom logistik-, transport- och effektlösningar. Företaget arbetar strategiskt med den gröna omställningen med fokus på järnvägstransport, energifrågor och digitalisering.

Världskartan håller på att ritas om, vilket bland annat innebär att Europas varuflöden kommer närmare Blekinge. Detta är en framåtlutad region, vilket gör det särskilt givande att delta i analysen av de utvecklingsmöjligheter som uppstår i samband med byggandet av Sydostlänken. Det handlar främst om transportinfrastruktur med hållbara lösningar som finns för hamnarna och järnvägen, säger Tobias Emanuelsson, VD Polar Structure.

Kort om avsiktsförklaringen

Genom avsiktsförklaringen har kommunerna kommit överens om att gemensamt genomföra en analys av hur transportinfrastrukturen och den lokala energisituationen kan utvecklas i de berörda kommunerna med utgångspunkt i byggnationen av Sydostlänken.

Kommunerna ska tillsammans utveckla en helhetssyn på logistik- och effektlösningar för de tre kommunernas hamn-, väg- och järnvägsinfrastruktur och lokala energibehov. Det gemensamma arbetet ska ta sin utgångspunkt i en övergripande bild av Sveriges hamn- och järnvägslösningar och hur Blekinge utifrån denna bild kan utveckla sin infrastruktur på ett effektivt och hållbart sätt.

Kommunerna bildar nu tillsammans med Polar Structure AB en gemensam grupp om cirka 5 personer. Gruppen påbörjar sitt arbete i februari 2024 och ska redovisa sitt arbete innan sommaren 2024.

Kort om Polar Structure AB

Polar Structure är ett svenskt företag som utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Bolaget investerar långsiktigt för att bidra till omställningen av städer och samhällen, till exempel infrastruktur från hamn till slutkund eller uppkopplade städer. Detta i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Polar Structure erbjuder både privat och offentlig sektor ett sätt att utveckla, förvalta och finansiera infrastrukturtillgångar inom transport, logistik, grön energi och digitalisering.

Kontakt

Birgit Birgersson-Brorsson, kommunstyrelsens ordförande
birgit.birgersson-brorsson@politik.solvesborg.se
0456-81 61 40

Stefan Olofsson, näringslivschef
stefan.olofsson@solvesborg.se
0456-81 61 22

Senast uppdaterad:

Skriv ut