Sölvesborgs kommun

Nytt medborgarlöfte för 2024

En man och en kvinna tittar in i kameran och ler. På bordet framför dem ligger en varsin kopia av medborgarlöftet.

Nytt medborgarlöfte för 2024 har skrivits under av Birgit Birgersson-Brorsson och Ola Jarevik. Foto:Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun och polisen har tecknat nytt medborgarlöfte för 2024. Årets prioriterade områden är trafik, tidig upptäckt och trygghet.

Under måndagen skrev kommunstyrelsens ordförande Birgit Birgersson-Brorsson och lokalpolisområdeschef Ola Jarevik under årets medborgarlöfte. Ett medborgarlöfte är en del av den samverkansöverenskommelse som innebär att kommunen och polisen arbetar tillsammans med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder och insatser utifrån en gemensam lägesbild. I år med ett extra fokus på trafik, tidig upptäckt och trygghet.

Den lokala lägesbilden, trygghetsmätningen och dialog ligger till grund för medborgarlöftet 2024, säger Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare. Trafik, tidig upptäckt och trygghet är de områden som kommer prioriteras under 2024.

De tre T:na; trafik, tidig upptäckt och trygghet

Trygghetsmätningen som genomförs årligen är en del i den gemensamma lägesbild som kommunen och polisen upprättar. Resultatet från 2023 visar överlag att invånare känner sig tryggare idag än för några år sedan. Vissa områden har lite lägre resultat kopplat till störningar och otrygghet. Ett av de prioriterade områden under 2024 är trygghet där både kommunen och polisen gemensamt kommer fördjupa sina kunskaper kring hur medborgare upplever trygghet i sitt närområde för att utifrån det kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Genom det prioriterade området tidig upptäckt ska kommunen tillsammans med polisen och andra aktörer under året komma igång med att arbeta enligt Sölvesborgsmodellen (baseras på modellen SSPF - samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) i det förbyggande arbetet. Samverkan ska leda till att alla aktörer i ett tidigt skede ska lyfta unga individer som det finns en oro för.

Kommunen och polisen har identifierat trafik som det tredje prioriterade området och ska under året gemensamt bedriva ett effektivt, lokalt trafiksäkerhetsarbete. Bland annat genom samverkansforum med syfte att förbättra den aktuella trafikmiljön. Stort fokus kommer ligga på A-traktorer där information och dialog med ungdomar och deras vårdnadshavare är en åtgärd.

I övrigt kommer fokus fortsatt ligga på synlighetsarbete där kommunen bidrar med både trygghetsvärdar och fältsekreterare för att skapa trygga platser för ungdomar som rör sig ute under kvällar och helger.

Våra trygghetsvärdar och fältsekreterare är viktiga för det trygghetsskapande arbetet och något vi ska fortsätta fokusera på under året samtidigt som polisen ska öka sin synlighet i kommunen, avslutar Gabriella.

Kontaktuppgifter:

Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare
Gabriella.leandersson@solvesborg.se
0456-81 62 20

Senast uppdaterad:

Skriv ut