Sölvesborgs kommun

Lex Maria-anmälan om händelse i samband med IT-attack

Enligt Lex Maria anmäler Sölvesborgs kommun händelse i samband med ransomwareattacken mot extern IT-leverantör som tillhandahåller Region Blekinges kommunikationsverktyg Prator.

Sölvesborgs kommun anmäler händelse till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) då kommunen inte kan utesluta teoretisk risk för allvarlig vårdskada i samband med ransomwareattacken, den 20 januari, mot extern leverantör. Leverantören tillhandahåller det webbaserade verktyget Prator som är ett kommunikationsverktyg som används av region och kommun för informationsöverföring i samband med slutenvård.

Just nu finns reservrutiner på plats och fungerar, men saker kan ta längre tid på grund av manuell hantering.

Samlad information om IT-attacken finns på Regionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Joakim Vobern, MAS (Medicinskt Ansvarig)
joakim.vobern@solvesborg.se
0456-81 61 11

Senast uppdaterad:

Skriv ut