Sölvesborgs kommun

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 januari

Ordförandeklubba på ett bord

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 januari klockan 17.30. Foto: Sölvesborgs kommun

På måndag, 29 januari kl. 17.30, sammanträder kommunfullmäktige. Följ gärna mötet via vår webbsändning.

Ett av ärendena som fullmäktige kommer ta beslut om på sammanträdet är uppdaterade föreskrifter för avfallshantering i Sölvesborgs kommun. Detta eftersom insamling av förpackningar sedan 1 januari 2024 är ett kommunalt ansvar. Kommunens miljösamordnare är på plats för att informera fullmäktige om avfallshanteringen i kommunen.

Fullmäktige kommer även få en kort lägesbild av kommunens hantering efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds live via webb-tv via den här länken.

Fullständig ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig på sidan för möten, kallelser och protokoll.

Senast uppdaterad:

Skriv ut