Sölvesborgs kommun

Ombyggnation av Stadshusets entré

Bild

Ombyggnation av Stadshusets entré pågår under veckorna 3-12.

Måndag 15 januari påbörjas en ombyggnation av Stadshusets entré. Arbetet medför att entrén är stängd 15-18 januari och att medborgarkontoret under dessa dagar tillfälligt är placerat i Stadshusets cafeteria.

Arbetets omfattning

Arbetet består av säkerhetshöjande åtgärder av entrén, ny toalett för besökare och viss ombyggnad av personalcafeterian.

Tidplan

Ombyggnationen startar måndag 15 januari och beräknas pågå till och med vecka 12.

Hur påverkar det dig som medborgare?

Huvudentrén är stängd 15-18 januari. Under dessa tre dagar är medborgarkontoret tillfälligt placerat i cafeterian. Om du har ett ärende som inte kan vänta följer du skyltningen till vänster från huvudentrén in till Stadshusets cafeteria.

Under ombyggnaden är det inte möjligt för dig att låna datorn i entrén utan vi hänvisar till biblioteket.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta medborgarkontoret.

Senast uppdaterad:

Skriv ut