Sölvesborgs kommun

Draggning efter spökgarn i Hanöbukten 2023

Fisk fångad i nät

Fisk fångad i nät. Foto: Magnus Melin, Skandinav bildbyrå

Under året som gått har sjöbotten i Hanöbukten städats på spökgarn, det vill säga gamla fiskeredskap och annat skräp som blivit kvar i havet från år tillbaka i tiden. Draggningen som utfördes av lokala yrkesfiskare från Listerlandet gav resultat i totalt 1 830 meter rev, nät, torpedtråd och övrigt skräp.

Projektbidrag från svenska staten

Sölvesborgs kommun har erhållit bidrag från den svenska staten genom Havs- och Vattenmyndigheten, och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom Jordbruksverket.

Projektet gick ut på att en grupp yrkesfiskare med hemvist i olika fiskelägen på Listerlandet, skulle genomföra draggning efter förlorade fiskeredskap och annat akvatiskt skräp. Projektet utfördes under våren och hösten 2023.

Sökinsats i Hanöbukten

Området för sökinsatsen omfattade ett avgränsat område i Hanöbukten. Möjlighet att dragga utanför området gavs om avståndet inte var orimligt långt från hemmahamnen. Åtta yrkesfiskare hörsammade kallelsen att dragga och kontrakterades. Fiskelagen använde sig av kätting-garndraggar som släpades efter fartygen. Fiskarna arbetade var för sig från respektive fartyg.

Totalt draggades 363 timmar. Förväntade redskap var baserat på vilket fiske som bedrivits i området. Draggningen gav resultat i totalt 1 830 meter rev, nät, torpedtråd och övrigt skräp såsom del av trål. Störst andel uppdraggade redskap var nät.

De insamlade fiskeredskapen transporterades till Sölvesborgs renhållningsanläggning. Förekomst av fisk som satt fast i fiskeredskapen uppgick till enstaka plattfiskar.

Ordförklaring

Spökgarn

Med spökgarn menas förlorade fiskenät, trålar och redskap som blivit kvar i hav och sjöar och fortsätter att fånga fisk utan att någon tar hand om fångsten. Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskap har lett till att problemen ökat. I vissa områden, där borttappade eller dumpade fiskeredskap fortsätter att fiska under lång tid, kan det till och med påverka bestånden.

Källa: Havs och vattenmyndigheten. Läs mer på havochvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilm om spökfiske

Clean Nordics Oceans har producerat en kort informationsfilm om vad spökfiske är och vad man som fritidsfiskare kan göra för att undvika att förlora sitt redskap.

Kontaktperson

Helen Gårner
Miljösamordnare Sölvesborgs kommun
Telefon: 0456 81 63 68
E-post: helen.garner@solvesborg.se

EU logotyp

Medfinansieras av Europeiska unionen.

Logotyp

Jordbruksverket

Logotyp

Havs och vattenmyndigheten

Senast uppdaterad:

Skriv ut