Sölvesborgs kommun

Utomhuslektioner ska öka skolungdomars intresse för naturen

Spindel i nät i skogen

Nu påbörjas arbetet med ett uteklassrum.

Nu påbörjas arbetet med att bygga ett utomhusklassrum. Mitt i skogen bakom Svarta Leds idrottsplats ska det nya klassrummet ta form. Under veckan påbörjas markarbeten, vilket kan påverka framkomligheten på gång- och cykelvägen vid Bokelundsskolan.

Förhoppningen är att ett uteklassrum ska kunna komma öka barn och ungas intresse för och kunskap om naturen.

Vad är ett uteklassrum?

Ett uteklassrum är en specifik plats utomhus där man kan bedriva skolundervisning, ett komplement till skolans traditionella klassrum. Här kommer Sölvesborgs skolelever att få lära sig om naturens värde, men såklart kan alla lektioner hållas utomhus.

Klassrum med väggar och tak mitt ute i skogen

Exempelbild: Foto Jens Meyer

Pågående arbete

Under vecka 49 påbörjas markarbeten och en tillgänglig grusyta och grusgång ska skapas. Det är bra att göra detta nu när marken är frusen och det är mindre risk för större markskador. Resten av arbetet med att uppföra själva vindskyddet/uteklassrummet fortsätter så fort det är bättre väder. Målet är att uteklassrummet ska vara klart till våren 2024.

Under arbetets gång kommer transporter att köra på gång- och cykelvägen förbi Bokelundsskolan.
Vi ber er därför vara extra vaksamma när ni passerar här. Likaså när ni går på stigen in mot motionsspåret.

Lärare undervisar i skogen hur man gör upp eld

Nu skapas bättre förutsättningar för skolundervisning utomhus.

Ett LONA-projekt

Uppförandet av uteklassrummet är ett LONA-projekt och ett samarbete mellan Bokelundsskolan, SUC (Sölvesborgs utomhuspedagogiska centrum) och Valjevikens folkhögskola.

Syftet med projektet är att skapa en plats i naturen, ett uteklassrum, där man kan bedriva olika former av pedagogisk verksamhet.

Målet är att skolan framöver kommer att använda naturen mer i sin dagliga undervisning. Planen är också att ett antal aktivitetsslingor för föreningar, fritidsverksamheter och allmänheten ska anläggas intill uteklassrummet.

Mer information

» Läs mer om LONA-projekt i Sölvesborgs kommun Länk till annan webbplats.

Frågor

Kristina Höijer, Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0456-81 61 03
E-post: kristina.hoijer@solvesborg.se

Anna Lindh, Projektledare SVIC
Telefon: 0456-81 61 77
E-post: Anna.Lindh@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut