Sölvesborgs kommun

Grattis till Nordrikets hemtjänst som tilldelas vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2023

Bild

Enhetschef och medarbetare från Nordrikets hemtjänst, vinnare av kvalitetspriset 2023.

Nordrikets hemtjänst är ett av kommunens fem hemtjänstområden och finns till för brukare som bland annat bor i Norje, Sandbäck och Mjällby. Kvalitetspriset 2023 tilldelas Nordrikets hemtjänstpersonal för stor omsorg och värme gentemot brukarna. Ett engagemang som även visade sig i resultatet av årets brukarundersökning.

Nordrikets förändringsresa med brukarens bästa i fokus

Nordrikets hemtjänst, det geografiskt största av kommunens fem hemtjänstområden, har inte bara övervunnit utmaningar som lokalflytt och omfördelning av arbetsgrupper, utan har också framgångsrikt bevarat sitt fokus på hög kvalitet i omsorgen för brukarna. Deras resa har varit en modell för ett framgångsrikt närvarande ledarskap och en teamanda som har klarat av förändringar utan att förlora sitt kvalitetsfokus.

Nordriket har genomgått stora förändringar och vi arbetar ständigt för en god planering och för att det ska bli kontinuitet för våra brukare. Vi jobbar alla tillsammans i våra två arbetgrupper för att våra brukare ska få den bästa kvaliteten säger Emelie Thorén, enhetschef.

Kvalitetspriset är bevis på väl utfört arbete

Under måndagsförmiddagen överlämnade Vård- och Omsorgsnämndens ordförande Lina Jörnkrans och kvalitetsutvecklare Svenja Andersén årets kvalitetspris till glada medarbetare. Priset som består av ett diplom och en check på ett halvt basbelopp får för Nordrikets hemtjänst symbolisera hur positiva förändringar kan skapa framgång.

Att få kvalitetspriset är ett tecken på att vi gör ett bra arbete, jätteroligt säger medarbetarna Julia Sundin, Sandra Åberg och Christel Johansson.

Arbetar för att 150 brukare dagligen ska få omsorg av högsta kvalitet

Nordrikets hemtjänst har drygt 30 medarbetare som arbetar för att ge deras 150 brukare omsorg av högsta kvalitet i deras hem. Det gör medarbetarna genom bra bemötande och kontinuitet, där brukarna kan förvänta sig samma varma leende och professionella vård varje dag. Trots de stora utmaningarna hemtjänstområdet kan innebära med avstånd och logistik så är medarbetarna fokuserade på att ge bra bemötande med brukaren i fokus.

Något de verkligen lyckas med även enligt resultatet från årets brukarundersökning som Socialstyrelsen genomför årligen. Bland de betyg som verkligen utmärker sig är att Nordrikets hemtjänst får full poäng, 100 %, för bra bemötande. Detta är en bedrift som inte bara återspeglar deras professionella skicklighet utan också deras medmänsklighet. Att känna sig trygg hemma är en kärnprincip för Nordriket, där förtroende, minskad ensamhet och enkel tillgänglighet för brukarna skapar en omsorgsmiljö som verkligen gör dem värda årets kvalitetspris.

Glada vinnare av kvalitetspriset

Juryns motivering till 2023 års kvalitetspris

Nordrikets hemtjänst har ett stort engagemang hos såväl medarbetare som ledning och sprider värme och omsorg till brukarna, vilket syns bland annat i årets brukarundersökning. Enheten har ett stort kvalitetsfokus och det är i mötet mellan medarbetarna och brukarna som kvaliteten skapas. Alla arbetar tillsammans och är delaktiga för att nå målet att brukaren ska få omsorg av så hög kvalitet som möjligt. Nordrikets hemtjänst har under de senaste åren gjort en större förändringsresa. Från början var de tre arbetsgrupper som nu har blivit två men som arbetar framgångsrikt tillsammans. Tre lokalflyttar har också skett där alla har varit hjälpsamma. Trots förändringarna som har skett har brukarna alltid varit i fokus och Nordrikets hemtjänst har verkligen visat att förändringar kan leda till något positivt både för brukarna och för medarbetarna.

Sölvesborgs kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset delas ut av vård- och omsorgsnämnden i syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel av vård och omsorg i förvaltningen.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som har gjort något nyskapande eller kvalitetshöjande. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av.

Vinnare tidigare år

Kvalitetspriset infördes 2020 och då vann Boendestödet. De arbetar med stöd och vägledning i vardagen för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

Omsorgsförvaltningens öppna verksamhet som arbetar med att skapa ett unikt utbud av aktiviteter för kommunens äldre tilldelades priset 2021.

Enheten Tallen för personer med demenssjukdom på särskilda boendet Gerbogården fick priset 2022. På eget initiativ drev medarbetarna ett projekt, kallat för Tallen-projektet, för att förbättra de boendes inomhusmiljö och skapa en lugn, trygg och tydlig miljö.

Senast uppdaterad:

Skriv ut