Sölvesborgs kommun

Lex Maria-anmälan om för hög dosering av smärtstillande läkemedel

Vård- och omsorgsförvaltningen i Sölvesborgs kommun anmäler enligt Lex Maria då det framkommit att en sjuksköterska har gett en felaktigt ordinerad hög dos i smärtlindrande syfte.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har granskat händelsen

Vi ser allvarligt på den inträffade händelsen. Intern utredning är genomförd och kontakt har tagits med inblandade verksamheter som vidtar åtgärder enligt egna rutiner" säger Joakim Vobern, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Bedömningen är att sjuksköterskan som ifrågasatte den ordinerade dosen agerade rimligt och korrekt utifrån de omständigheter som förelåg vid tillfället men förändrar inte den risk det innebar för allvarlig vårdskada varför anmälan till IVO enligt Lex Maria görs.

Lex Maria

Lex Maria innebär att verksamheten ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad:

Skriv ut