Sölvesborgs kommun

Förbättrad komfort för besökare till Grundsjön och Ryssberget i form av klimatsmart alltoalett

Vandringspil pekar mot led inne i Ryssbergets skogsområde

Ryssberget

En klimatsmart offentlig alltoalett har installerats intill Grundsjön. Det luktfria moderna dasset blir en räddare i nöden för besökare till natursköna Grundsjön och Ryssberget.

Flygfoto över Grundsjön

Grundsjön. Foto: Way Out Bros

Varje år passerar många friluftsentusiaster Ryssberget på sin vandring längs Skåneleden och Blekingeleden. Grundsjön som är beläget på toppen av berget är populärt för sitt fina fiske, och det finns fina gångvägar, sitt- och grillplatser på båda sidorna om sjön.

Nu har det omtyckta naturområdet vid Grundsjön fått en alltoalett, ett välkommet inslag som ökar komforten för alla besökare.

Alltoalett står intill skog och parkering.

Alltoaletten är placerad vid Grundsjöns parkering.

Fakta om alltoalett

Alltoaletten har ett patenterat system som vunnit innovationspris i Frankrike. Det moderna utedasset är luktfritt både inne och utanför. Den kräver varken el, vatten, avlopp eller kemikalier. Tack vare syresättningen sker det en förbränning som gör att det nästan inte blir några rester kvar och minimalt med skötsel. Alltoaletten är tillgänglighetsanpassad för rullstol.

Insatsen har genomförts med ekonomiskt stöd från Region Skåne som ett led i att skapa kvalitetshöjande åtgärderna längs med Skånelden.

Kontakt

För mer information fritidskontoret.
Ann-Louise Cato
Telefon: 0456-81 61 29
E-post: Ann-Louise.Cato@solvesborg.se

Sittbänkar längs med Grundsjön.

Sittplatser längs med Grundsjön.

Senast uppdaterad:

Skriv ut