Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun följer händelseutvecklingen efter höjningen av terrorhotnivån

Bild

Vy över Sölvesborgs stad och Sölvesborgsbron. Foto: Sölvesborgs kommun

Säkerhetspolisen (Säpo) har höjt terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala. Sölvesborgs kommun följer just nu händelseutvecklingen noggrant tillsammans med övriga myndigheter och aktörer.

Att terrorhotnivån höjts innebär att det finns hög risk för terrorattentat i Sverige. Höjningen beror inte på ett konkret hot eller händelse, utan är en signal till berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa. 

Säkerhetspolisen har betonat att det inte är en enskild händelse som gör att de höjer nivå utan en samlad bedömning. Hotet kommer bestå under en längre tid vilket gör att vi behöver vara uthålliga och planera långsiktigt.

Länsstyrelsen Blekinge samlade fredagen den 18 augusti kommuner, region, räddningstjänst, polismyndigheten och Försvarsmakten till en samverkanskonferens. Under mötet delade Blekinges aktörer lägesbilder med varandra och vi kunde konstatera att vi är väl förberedda.

Att tänka på

Som Sölvesborgsbor ska vi leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara extra vaksamma och uppmärksamma på avvikande beteenden.

  • Följ myndigheternas information, tro inte på och dela inte obekräftad information eller rykten.
  • Var källkritisk.
  • Ser du något avvikande i din vardag är det viktigt att snabbt rapportera det till polisen. Det kan vara en avgörande pusselbit.

Dialog om tillställningar och allmänna sammankomster

Sölvesborgs kommun samverkar med Länsstyrelsen och Polismyndigheten, som har en tät dialog kring hotbilden i Blekinge. Polisen kommer också ha dialog med arrangörer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i länet. Bedömning görs vid varje enskilt tillfälle utifrån lägesbild och eventuell hotbild.

För barn, unga och andra som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Stöd till barn och unga som känner oro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen Lilla krisinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd vid oro, webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommuns arbete med trygghet, säkerhet, kris och beredskap anpassas alltid efter det aktuella läget. Alla verksamheter är öppna och behöver vi göra något extra för att stärka uppmärksamheten görs det. Har du frågor eller känner oro, kontakta oss eller den verksamhet som din fråga berör.

Kontakt

Henrik Johnsson, säkerhetschef
0456-81 61 18
henrik.johnsson@solvesborg.se

Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare
0456-81 62 20
gabriella.leandersson@solvesborg.se

Mer information

Mer information hittar du på sakerhetspolisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och polisens webbsida om den höjda terrorhotnivån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Skriv ut