Sölvesborgs kommun

Beslut om rambudget för 2024 flyttas fram till i september

Drönarfoto över Sölvesborgs stad

Foto: Sölvesborgs kommun

På grund av det osäkra ekonomiska läget har Kommunfullmäktige beslutat att rambudgetbeslut för 2024 skjuts fram till sammanträdet i september.

Måndagens kommunfullmäktigesammanträde skulle egentligen ha behandlat budgeten för Sölvesborgs kommun 2024. Men på grund av det osäkra finansiella läget behöver vi mer för att bereda underlag till rambudgetförslaget. I höst kan även vissa andra faktorer som påverkar kommunens budget vara kända, så som inflationens utveckling, ränteläget och eventuella besked om till exempel statliga bidrag.

Kommunfullmäktige tar beslut om rambudget 2024 på sammanträdet 25 september.

SD yrkade avslag mot förslaget och reserverade även sig mot beslutet.

Länk till möten, kallelser och protokoll där du hittar protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni.

Senast uppdaterad:

Skriv ut