Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun krigsplacerar sin personal

Flicka med ljust hår sitter vid en skolbänk. Bilden är tagen bakifrån.

Genom att krigsplacera personal säkerställer vi att våra barn fortsatt kan gå till skolan även om Sverige befinner sig i höjd beredskap eller i krig. Fotograf: Serny

Nu inleder vi arbetet med att krigsplacera medarbetare i Sölvesborgs kommun. Det handlar om alla anställda, från lärare och hemtjänstpersonal till måltidspersonal. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Blekinge som tillsammans med kommunerna ska säkerställa att länets beredskap och förmåga är god.

Länsstyrelsen Blekinge är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Tillsammans med region, kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och Försvarsmakten jobbar Länstyrelsen med planering och styrning av länets beredskap och totalförsvarsförmåga.

Krigsplacering av kommunal personal är en viktig pusselbit i arbetet och ska säkerställa att vi har ett väl fungerande samhälle även om Sverige befinner sig i höjd beredskap eller i krig. Det handlar bland annat om att våra barn ska fortsätta kunna gå till förskola och skola, våra äldre ska få den vård och omsorg de behöver och vi som medborgare ska känna oss trygga i att det finns dricksvatten och livsmedel.

Alla länets kommuner och kommunala bolag har inlett arbetet med krigsplaceringar men kommit olika långt. Samtliga ska vara klara före sommaren 2023.

Arbetet med att krigsplacera personal är ett viktigt återtagande av vår förmåga att upprätthålla våra verksamheter i händelse av ofred, säger Anders Borgman, kris och beredskapssamordnare i Sölvesborgs kommun. Det viktigaste just nu är att våra anställda vet vad en krigsplacering innebär och vad det betyder för oss.

Senast uppdaterad:

Skriv ut