Sölvesborgs kommun

Utredning på fastighet i Mjällby där kommunen bedriver demensboende och dagverksamhet

Innegården på en fastighet.

Fastigheten i Mjällby där Tärnan och Sunnanbo är lokaliserade.

Sedan en tid tillbaka har utredning av fastigheten i Mjällby där demensboendet Tärnan och dagverksamheten Sunnanbo bedriver verksamhet pågått. Anledningen till utredningen var misstanke om förhöjda värden av fukt och mögel, vilket nu rapporten visar.

Det var i samband med en omfattande renovering av en lägenhet på Tärnan hösten 2021 som personalen flaggade för att den avvikande lukt de känt under flera år intensifierats.

Flertalet utredningar startades då, mögelspormätning genom Avonova, undersökning av medarbetarna genom företagshälsovården samt en mer omfattande fukt- och skadeutredningen genom fastighetsägaren Sölvesborgshem.

Dessa utredningar är nu klara och rapporterna visar att det finns behov av byggnadstekniska åtgärder för fastigheten. Vidare visar rapporten att det finns förhöjda värden av kloranisoler* (mögelsporer) i fastigheten.

Med bakgrund av dessa utredningar har Sölvesborgs kommun gjort bedömningen att demensboendet Tärnan och dagverksamheten Sunnanbo ska flytta till en annan fastighet. Detta kommer ske allra senast 20-12-31 då hyresavtalet med Sölvesborgshem löper ut. Det kan bli aktuellt med tidigare flytt av vissa avdelningar som har högre värden än andra. Under tiden vi arbetar på en permanent lösning kan det även vara så att temporära åtgärder vidtas för fastigheten.

Medarbetare och anhöriga/närstående till de som bor på Tärnan är informerade.

Vårt viktigaste fokus är att säkra trygga boenden för våra brukare och en god arbetsmiljö för våra medarbetare, där en viktig del är att kontinuerligt informera om processen framåt.

Annelie Kjellström, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

*Kloranisoler är förekomst av mögelsporer som bildas när organiskt material möter dött material, vid fukt bildas kloranisoler i gasformer och en sommarstugedoft kan kännas.

Senast uppdaterad:

Skriv ut