Sölvesborgs kommun

Ombyggnad av Fyra årstiders park

Under vecka 22 påbörjar vi arbetet med att renovera Fyra årstiders park. Renoveringen sker i två etapper där den första beräknas vara klar vecka 27. Vi ber dig ha överseende med störningar som kan uppstå i samband med pågående arbeten samt att respektera avspärrningar.

Under maj månad påbörjas renoveringen av Fyra årstiders park. Parken renoveras för att fräschas upp och skapa en mer välkomnande och funktionell plats att vistas på. Under ombyggnationen kommer planteringsytorna renoveras och ersättas med nya planteringar, nya träd och buskar samt skapa fler möjliga sittplatser och ytor för möten och gemenskap. Renoveringen delas upp i två delar. Den första delen omfattar gestaltning och ytskikt. Ytornas utformning anläggs tillsammans med nya ytskikt och parkmöbler. Efter semestern utförs den andra delen i projektet då planteringarna färdigställs.

Tidplan

  • Gestaltning och ytskikt beräknas starta vecka 22 och vara klart vecka 27.
  • Plantering av ytorna beräknas genomföras under september månad.

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer delar av parken att vara avstängd. Parken stängs av sektionsvis i takt med renoveringsarbetenas framdrift. Störningar från arbetet kan förekomma i form av buller, vibrationer, transporter och liknande. Arbeten kommer i huvudsak att utföras under helgfria vardagar mellan kl. 07:00 - kl. 18:00. Vid behov kan dock arbeten behöva genomföras under andra tider.

Vi ber dig att ha överseende med störningar som kan uppstå i samband med de pågående arbetena samt respekt för de avspärrningar och den skyltning som kan förekomma på platsen.

Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 81

Senast uppdaterad:

Skriv ut