Sölvesborgs kommun

Arrangörer och utbildningar

Bilden visar lärare och elever i klassrum.

Lärarledd undervisning i klassrum. Foto: Sölvesborgs kommun.

På vuxenutbildningen kan du studera på flera olika nivåer och utifrån dina förutsättningar. Alla våra kurser och utbildningar i skolformen kommunal vuxen utbildning är kostnadsfria.

Klicka på det du är intresserad av att läsa mer om i innehållsförteckningen nedan för att hoppa till det avsnittet på den här sidan.

Gymnasiala kurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört en gymnasieutbildning. Hos oss kan du komplettera dina betyg för att bli behörig till vidare studier eller för att ta en gymnasieexamen. Vi erbjuder dig kurser med schemalagda lektioner eller distanskurser. Kurserna är kostnadsfria, men du som kursdeltagare står för litteraturkostnader. Kurserna startar i den mån det finns tillräckligt många sökande.

Utbildningen består av fristående kurser. Du bestämmer hur många ämnen och kurser du vill läsa. Det är viktigt att du börjar dina studier på rätt nivå med hänsyn till dina förkunskaper. Kurserna kan kombineras för att resultera i en gymnasieexamen. Slutbetyget måste innehålla samtliga kärnämnen samt ett antal kurser som du själv väljer.

Efter varje avslutad kurs får du betyg. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Preliminärt kursutbud vårterminen 2022

 • Sve1/Sva1, 100 poäng
 • Sve2/Sva2, 100 poäng
 • Sve3, Sva3, 100 poäng
 • Engelska 5, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a2, 50 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Historia 1a2, 50 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng, kursen ges endast på distans.
 • Psykologi 2a, 50 poäng, kursen ges endast på distans.
 • Psykologi 2b, 50 poäng, kursen ges endast på distans.

Vi har avtal med NTI-skolan som erbjuder lärarledd vuxenutbildning på distans i över 280 kurser. De kurser som inte finns i vårt utbud finns möjlighet för dig att studera på distans hos NTI-skolan.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans årskurs 1-9 och är för dig som inte har slutfört grundskolan. Du kan läsa på hel- eller deltid och efter en individuell studieplan, vilket innebär att du läser i din egen takt som du bestämmer tillsammans med studie- och yrkesvägledare. I samband med kursstart gör din lärare en bedömning av vilken nivå du befinner dig på.

Alla grundläggande kurser kan du läsa i skolan eller på distans. Det finns lärare tillgängliga för att ge dig handledning eller undervisning. Du väljer om du vill läsa ett ämne i taget eller flera ämnen samtidigt. Du kan också kombinera dina studier på grundläggande nivå med gymnasiestudier i andra ämnen.

Kursutbud på grundläggande nivå vårterminen 2022

 • Matematik 1-4
 • Engelska 1-4
 • Svenska 1-4
 • Samhällskunskap

Orienteringskurs

Orienteringskurser ger dig en introduktion till kurser inom olika områden och underlättar din planering för kommande studier. Du får inte betyg i en orienteringskurs, men ger dig en inblick i kursens innehåll och stöttar dig i dina mål för studier och yrke. Orienteringskurser är studiemedelsberättigande från CSN. Vi erbjuder undervisning både i klassrum och på distans.

Vårterminen 2022 håller vuxenutbildningen två orienteringskurser: Studieteknik, 50 poäng, och NO, 100 poäng. I kursen Studieteknik arbetar vi med hur du ska studera för att lära dig så bra och lätt som möjligt och få ut så mycket som möjligt av din studietid. Kursen hjälper dig både i dina nuvarande studier och om du vill studera vidare i framtiden. Kursen NO är en förberedande kurs för de naturvetenskapliga ämnena på gymnasiet. I den får du lära dig det viktigaste inom biologi, kemi och fysik på grundläggande nivå så att du sedan ska vara väl förberedd för att läsa dessa ämnen på gymnasienivå.

Komvux som särskild utbildning för vuxna – lärvux och lärlingsutbildning 

Komvux som särskild utbildning riktar sig till dig som är en vuxen person (20 år eller äldre) med intellektuell funktionsnedsättning, IF, eller en förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Därtill har vi en lärlingsutbildning för dig som vill få yrkeserfarenhet och komma närmare arbetslivet.

Målet för utbildningen är att du ska få stöd och stimuleras i ditt lärande. Du ska också få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt främja din personliga utveckling.

Vi arbetar med dig som elev i centrum för att du ska få en känsla av sammanhang. Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Du läser i små grupper och du studerar i din egen takt.

Vi arbetar mycket praktiskt i olika projekt. Bland annat sköter vi om ekopilotparken i Ynde i samarbete med Naturpedagogiskt centrum i Sölvesborg.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningen är för dig som vill ha en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde. Vi hittar en arbetsplats just för dig.

Utbildningens längd är minst ett år. En dag i veckan studerar du på plats i skolan och resterade del är du på din arbetsplats. Tillsammans med dig gör vi en studieplan som utgår från dina förutsättningar och behov.

Målet med utbildningen är att ge dig ökade yrkeskunskaper och öka möjligheten till anställning. Till viss del samarbetar vi med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Du är välkommen att göra ett studiebesök på vuxenutbildningen och träffa våra lärare som gärna berättar mer.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är för dig som vill få grundläggande kunskaper i svenska språket. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Du som har ingen eller kort studiebakgrund kan få grundläggande läs- och skrivundervisning samtidigt som du studerar SFI.

SFI består av tre olika studievägar och fyra olika kurser, A, B, C och D.

Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan, eller som bara har gått några få år och utgörs av kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2 är för dig som har läst grundskola eller har en oavslutad gymnasieutbildning, och utgörs av kurserna B, C och D.

Studieväg 3 är för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt, och utgörs av kurserna C och D.

Yrkesutbildningar

För dig som vill arbeta inom tillverkningsindustrin som svetsare erbjuder vi en grundläggande yrkesutbildning i kombination med en lärlingsutbildning.

Det finns flera olika inriktningar och valmöjligheter inom yrket såsom konstruktionssvetsare, reparationssvetsare och industrisvetsare.

Den svetsande industrin i vår region söker kontinuerligt duktiga medarbetare. För att klara den ökande efterfrågan erbjuds många av våra lärlingar en anställning på det företag där lärlingsutbildningen har genomförts.

Vårt välfungerande samarbete med företagen inom tillverkningsindustrin ger dig möjlighet att hitta rätt i ditt yrkesval samtidigt som det matchar företagens behov av rekrytering.

Yrkesutbildning industrisvetsare

Innan du påbörjar utbildningen vill vi att du gör ett studiebesök hos oss. På studiebesöket vill vi informera om utbildningens uppbyggnad och innehåll. Du kan ta reda på om utbildningen och yrket passar dig.

Utbildningen startar med en orienteringskurs på 200 poäng där du får möjlighet att prova på olika arbetsmoment inom utbildningen.

Efter orienteringskursen är målet att du ska fortsätta dina studier på ett företag som lärling.

Lärlingsutbildning

På företaget får du vägledning av en eller flera handledare. Din lärare följer upp hur det går för dig genom återkommande arbetsplatsbesök.

Utbildningens omfattning kan variera mellan 800 – 1600 poäng beroende på din individuella studieplan.

Lärlingsutbildningen kan pågå upp till två år och minst 70% av utbildningen sker ute på arbetsplatsen. Du kan komplettera med kurs i till exempel matematik, engelska, svenska eller att du studerar på arbetsplatsen till 100%.

Yrkesutbildningar i annan kommun

Du har även möjlighet att ansöka till yrkesutbildningar i andra kommuner. Om du bor i Sölvesborgs kommun ansöker du hos oss. Vi behandlar din ansökan och skickar den till den kommun som har den utbildning du vill läsa.

Yrkesutbildningar på distans

Vi har avtal med NTI-skolan som erbjuder yrkesutbildningar på distans. De utbildningar som inte finns i vårt utbud finns möjlighet för dig att studera på distans hos NTI-skolan.

Bilden visar en man som svetsar och som studerar till industrisvetsare på vuxenutbildningen i Sölvesborg.

Yrkesutbildning till industrisvetsare i Sölvesborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg