Sölvesborgs kommun

Klagomålshantering

Möjligheten att lämna klagomål på utbildningen finns reglerad i Skollagens 4 kapitel 8 §.

Klagomål på utbildningen i Sölvesborgs kommun sker genom att vårdnadshavare, elever eller andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämna synpunkter på verksamheten.

För att utveckla och förbättra verksamheterna är det viktigt att klagomål/synpunkter i första hand tas upp med den det berör, t ex genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

  • Klagomål över undervisningen eller annat i verksamheten framförs till berörd lärare eller annan berörd personal.
  • Gäller det hel skola eller förskola vänder man sig till ansvarig rektor eller förskolechef.
  • Om det rör sig om klagomål över viss lärare, förskollärare, barnskötare eller annan personal vänder man sig till ansvarig rektor eller förskolechef.
  • Klagomål gällande rektors eller förskolechefs tjänsteutövning lämnas till verksamhetschefen.
  • Klagomål gällande verksamhetschefs tjänsteutövning lämnas till förvaltningschefen/skolchef.
  • Klagomål gällande förvaltningschefen/skolchefens tjänsteutövning lämnas till kommundirektören.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut