Sölvesborgs kommun

Skogens förskola

Skogens förskola

Skogens förskola. Foto: Sölvesborgs kommun

Skogens förskola ligger mitt i bokskogen med närhet till bostadsområden och centrum. Under första halvåret 2022 har vi verksamhet på avdelningarna Björken och Eken. Totalt har vi 40 barn i åldrarna 1-6 år. Vårt arbete utgår ifrån innehållet i förskolans läroplan Lpfö 18. Där framgår vilket ansvar personalen har och vilket ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Det övergripande ansvaret för förskolan har rektor.

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet och stimulera barnens utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Vi arbetar med gemensamma projekt på båda avdelningarna samt med utforskande miljöer där närheten till naturen är en stor tillgång och en möjlighet att upptäcka allt liv som finns runtomkring. Utevistelsen är viktig i vårt arbete och vi har en fin utemiljö.

Här hittar du Skogens förskola på en karta (Google maps). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om avgifter och regler för barnomsorg och om öppettider, mat och hur du ansöker om plats på Skogens förskola.

Handlingsplan

Här hittar du förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut