Sölvesborgs kommun

Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Bild

Hesa Fredrik Foto: MSB

På måndag den 7 mars kl. 15.00 är det åter dags att testa utomhuslarmet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, även känt som “Hesa Fredrik”.

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen.

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen.

Under 2022 testas signalen följande datum:

  • 7 mars
  • 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen)
  • 5 september
  • 5 december

Med tanke på omvärldsläget vill vi betona att måndagens signal är just ett test.

Testet består av två olika signaler, ”Viktigt meddelande till allmänheten” och ”Faran över”.

Viktigt meddelande till allmänheten

7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Upprepas 6 gånger.

Faran över

30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

Det går att lyssna på signalerna i förväg, om man vill göra sig säker på att man vet hur de låter. Detta kan göras på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, eller Räddningstjänsten Västra Blekinges hemsida. Där finns även mer information om systemet, och vad man ska göra när man hör signalerna när det inte är ett test.

Hjälp gärna till att sprida informationen om både VMA-systemet och testet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut