Sölvesborgs kommun

Krisberedskap i oroliga tider

Sölvesborgsbron lyses upp i gult och blått som är Ukrainas flaggfärger

Sölvesborgsbron lyses upp i Ukrainas färger.

Sölvesborgs kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. Kommunen arbetar kontinuerligt med beredskapsfrågor och har en väl utvecklad samverkan inom länet – ett arbete som har stärkts i samband med pandemin.

Kommunens uppdrag är att fortsätta bedriva samhällsviktiga verksamheter även under en kris. I samverkan med övriga samhället bidrar kommunen också till att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar, det kan handla om tillgång till dricksvatten, livsmedel, vård, el och bränsle. Information om kommunens krisberedskap.

Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har aktuell information kring detta på sin webbplats. Länk till annan webbplats.

Frågor om skyddsrum har ställts till kommunen i olika sammanhang. Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. På MSB:s webbsida finns information om var skyddsrummen finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem. Länk till annan webbplats.

Viktigt att vara källkritisk

Vid en tid som denna är det viktigt att söka information och följa informationsflöden hos trovärdiga nyhetsmedier, myndigheter och andra källor.

Var källkritisk – Vem säger vad, till vem, i vilken kanal, med vilket budskap och varför just nu?

  • Följ trovärdiga kanaler
  • Dela inte okänd information
  • Sprid kunskap och fakta och motverka rykten och desinformation
  • Var trovärdig och agera korrekt
  • Använd kontaktvägar som du litar på

Vill du hjälpa till?

Många medborgare vill hjälpa till och bidra i en svår situation. Är du en av dem råder Sölvesborgs kommun dig att kontakta någon av de många olika frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina, här eller på plats i landet.

I kommunens föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till de lokala frivilligorganisationerna. Länk till annan webbplats.

Känner du dig orolig?

Det är många olika myndigheter som samarbetar och som har olika roller i en sådan här situation. På Försvarsmaktens webbsida hittar du frågor och svar Länk till annan webbplats. om läget i vår omvärld.

Information för dig som behöver möta barns oro. Länk till annan webbplats.

Fakta om:

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill söka asyl, bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, när en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad en kommun, ska kommunen erbjuda service och tjänster.

Information på Migrationsverkets hemsida med anledning av situationen i Ukraina. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut