Sölvesborgs kommun

Sölvesborg flaggar för Ukraina

Bild

Sölvesborgs kommun kommer under en vecka hissa den ukrainska flaggan.

Sölvesborgs kommun hissar idag den ukrainska flaggan för att visa solidaritet med landets invånare.

Den ukrainska flaggan kommer till en början vara hissad under en vecka.

Det är otroligt viktigt att vi visar solidaritet med Ukraina och dess befolkning i den svåra tid vi nu hamnat i. Därför kommer vi i Sölvesborg flagga med den ukrainska flaggan på stadshuset, säger Louise Erixon, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:

Viktigt är dock att vårt stöd inte stannar vid symboliska manifestationer, utan att vi också på riktigt kraftsamlar för att identifiera vad vi kan göra för att hjälpa till. Det kan exempelvis handla om alltifrån kläder och filtar till mediciner och mat. Ukraina ligger inom Sveriges absoluta närområde och därför är det både viktigt och rimligt att vi utifrån förmåga tar ett större ansvar med flyktinghjälp. Ukrainas har rätt till sin stat och sina gränser. Ukrainas sak är vår sak.

Det är självklart att vi visar solidaritet mot Ukrainas folk och jag hoppas att vår ringa handling på något vis kan bidra till detta säger Kith Mårtensson, kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande. Vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa Ukraina och dess folk, både i detta akuta läge men även efter krigets slut.

Viktigt med källkritik

Som medborgare bör du nu vara extra källkritisk och uppmärksam.

I en situation som denna är det extra viktigt att vara källkritisk och följa informationsflöden från trovärdiga nyhetsmedier och källor, säger Lars Ericsson, kommunchef. Vi har alla även ett ansvar att tänka efter en extra gång innan vi sprider information vidare.

Tänk gärna igenom innan du tar till dig och sprider information vidare:

  1. Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  2. Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  3. Vilket syfte tjänar informationen? Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  4. Är informationen fortfarande relevant? Hur gammal är informationen?
  5. Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa?
  6. Finns det andra källor till samma information? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Via Krisinformation.se kan du hålla dig informerad om det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Där finns även information om källkritik.

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Information om källkritik på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Normalt att känna oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. På krisinformation.se finns råd och tips för dig som känner dig orolig och kontaktvägar om du behöver någon att prata med.

Stöd vid oro på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut