Sölvesborgs kommun

Saneringsarbetet rullar på i värmen

Saneringsarbetet pågår för fullt med cirka 40 personer dagligen som skrapar bort olja från sten, grästuvor och strandremsor. I slutet av vecka 20 påbörjades ett större grävarbete med att vända sten vid Spraglehall och under stenblocken upptäckted en hel del olja. De varmare graderna gör att de flesta arbetar med kepsen på numera, men det gör även att stenar blöder olja på ett sätt det inte gjort tidigare. Nästa vecka anordnar vi ett dialogmöte med fokus på sommaren och olja.

Tålmodigt skrapande av olja fortsätter

Arbetslagen fortsätter att sanera bort olja från kuststräckan. I snitt arbetar över 40 personer dagligen med arbetsuppgifterna som kräver både tålamod och finess. Under vecka 20 har de exempelvis borstat sten och skrapat gräs vid Spraglehall, på Nissa Nabb och vid Tocken. De har även krattat tång norr om Krokås hamn och i Lörby skog. Under veckan har man även lyft bort stenar så att de går att skrapa dem rena och samtidigt forsla bort kontaminerad vegetation. Under en del stenar fanns det mycket olja gömt.

Solkräm och keps går varmt hos arbetarna som befinner sig ute under dagen. Det starka solljuset direkt på stenarna gör också att dessa börjar "blöda" och läcka ut olja som tidigare skyddats av en hinna. Saneringsarbetarna tar sig an det med bland annat spackelspade och bark. Det är viktigt att få bort olja som blöder då det exempelvis kan kontaminera djurliv.

Nämnden för samhällsbyggnad, fritid och kultur besökte en saneringsplats för att få insikt i arbetet. Veckan avslutades för saneringsarbetarna med en extra god lunch på gården som en underleverantör bjöd på.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma om du upptäcker eller misstänker oljepåslag på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet att du rapporterar det till oss. Anmälningarna går till personal som åker ut och gör en bedömning på plats. Om det skulle vara olja kommer vi att informera om det via våra kanaler (webbplats och sociala medier).
https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Dialogmöte med fokus på sommaren 28 maj

Välkommen att anmäla dig till ett nytt dialogmöte med fokus på sommaren och olja. Här ger vi aktuell information samt ger dig en chans att ställa de frågor du har. Mötet sker tisdag 28 maj och du måste anmäla dig via webben senast 23 maj.
Anmäl dig via webbformulär Länk till annan webbplats.

Skyltar informerar om vad som gäller längs kusten

Två olika skyltar finns längs den drabbade kuststräckan. Den ena är gul och informerar om att vistelseförbud gäller. Det innebär att du inte får gå nedanför skyltar och avspärrningar. Den andra är orange och informerar om att du får vistas i området, men att ett oljepåslag har skett så var extra uppmärksam. Här finns även information om hur du ska agera om du upptäcker olja eller får det på dig.
Gå till vår samlingssida för att se en karta om vad som gäller längs kusten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut