Sölvesborgs kommun

Utökad tillgänglighet längs drabbad kuststräcka

Vistelseförbudet hävs på vissa sträckor idag 3 maj.

Nu kan du återigen röra dig längs hela den drabbade kuststräckan. Vissa områden har fortsatt vistelseförbud närmast strandlinjen där saneringsarbete pågår. Det finns skyltar uppsatt i området med information om hur du ska agera.

Saneringsledarna Sara Stenbeck och Andreas Jezek är glada över framfarten i saneringsarbetet men manar till vaksamhet

Njut av kusten, men var uppmärksam. Det är inte lika lätt att upptäcka olja nu som i höstas då påslaget var större. Med ökade temperaturer märker vi att oljan blir allt kletigare igen, vilket gör den svårare att både sanera och rengöra om du kommer i kontakt med den. Följ de skyltar och anvisningar som finns uppsatt.

Nedan ser du en mobilfilm där en person går längs strandremsan och upptäcker en oljeklump.

Hävt vistelseförbud

Idag hävs vistelseförbudet på Norje Gryt, sträckan från Sibben till Lörbyskog, sträckan från norra delen av Djupekås till den nordvästra spetsen av Tocken samt västra delen av Spraglehall.
Gå till vår samlingssida för att se en karta om vad som gäller längs kusten

Skyltar informerar om vad som gäller

Två olika skyltar finns längs den drabbade kuststräckan. Den ena är gul och informerar om att vistelseförbud gäller. Det innebär att du inte får gå nedanför skyltar och avspärrningar. Den andra är orange och informerar om att du får vistas i området, men att ett oljepåslag har skett så var extra uppmärksam. Här finns även information om hur du ska agera om du upptäcker olja eller får det på dig.

Rapportera till kommunen om du upptäcker olja

Om du upptäcker oljefynd på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet vill vi att du rapporterar det till oss via vår e-tjänst.
https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Tvätta med såpa om du får olja på dig

Om du skulle få olja på huden ska du torka av med en trasa eller papper. Tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten. Detta gäller även för husdjur och skor. Om du upplever obehag kontakta vårdguiden på nummer 1177.

Aktuell information om oljeutsläppet

Frågor och svar om vad som gäller i området samt vad som sker inom saneringsarbetet hittar du på vår samlingssida.
www.solvesborg.se/olja

Senast uppdaterad:

Skriv ut