Sölvesborgs kommun

Seminarium om oljeolyckan i Pukaviksbukten: Oljeolyckan i Blekinge - sjöräddning, miljöräddning och sedan?

Bild

Foto: Sölvesborgs kommun

Den 24 april bjuder Vattenrådet för Blekingekusten och Blekinge Arkipelag in till ett seminarium där du kan höra de som aktivt arbetat med oljeolyckan i Pukaviksbukten berätta om sina upplevselser.

Den 22 oktober 2023 gick Marco Polo på grund utanför Blekinges kust. Olyckan resulterade i att mer än 150 000 liter tjockolja läckte ut i havet och skadade havslivet såväl som fåglar och stränder. Nu bjuder Vattenrådet för Blekingekusten och Blekinge Arkipelag in till ett seminarium där de som arbetade aktivt med olyckan berättar om sina upplevelser.

Kvällen kommer bland annat ta upp samordning kring händelsen, miljöräddning och rehabilitering av de vilda djur som skadades av oljan men också vad som händer efter allt arbete med att ta upp oljan.

Tid: 24 april kl 17.30-21.00

Plats: Furulundsskolans aula, Yndevägen 2, Sölvesborg

Anmälan: Alla är välkomna men behöver föranmäla sig, det kan du göra här Länk till annan webbplats..

Schema och kvällens talare:

  • Välkomna – Helen Gårner, miljösamordnare Sölvesborgs kommun, vice ordf. Vattenrådet för Blekingekusten
  • Samordning av händelsen – Anders Borgman, säkerhetssamordnare, Sölvesborgs kommun
  • Sanering i strandnära läge – Räddningstjänsten, Magnus Kärvhag

Paus med fika

  • Länsstyrelsens insats – Frida Eiman Johansson, oljeskyddsexpert Länsstyrelsen
  • Sjöräddning och miljöräddning – Bert-Ola Lindros, chef för sjöräddningsstationen i Hörvik
  • Rehabilitering av oljeskadat vilt – Bengt-Arne Nilsson och Magnus Edelius, katastrofhjälp fågel och vilt
  • Operativt saneringsarbete – Sara Stenbeck och Andreas Andreas Jezec, saneringsledare, Sölvesborgs kommun
  • Och sedan – Magnus Runesson, teknisk chef Sölvesborgs kommun

Varmt välkommen!

Kontakt

Helen Gårner, miljösamordnare
helen.garner@solvesborg.se
0456 - 81 63 68

Senast uppdaterad:

Skriv ut