Sölvesborgs kommun

Ökad styrka sanerar olja från stranden

Med fyra arbetsdagar förra veckan fick arbetarna utstå tuffa väderförhållanden efter påskledigheten. Hårda, kalla vindar och lätt snöfall stoppade dock inte saneringsarbetet. Arbetsstyrkan utökades till över 40 personer som plockade cirka 20 till 35 säckar oljeavfall. Arbetsgruppen har även haft möte och dialog med djurägare i drabbade områden inför kommande betessäsong.

Saneringsarbetet fortsätter framåt

Med utökade krafter har de fyra arbetslagen fortsatt sanera olja både från öar, stenar och gräs. En träbro har byggts för att underlätta i skrapningsarbetet och de har även hunnit sortera en del tång. Under veckan som gick sanerade de Lörby skog, norra Djupekås och Spraglehall samt på några öar.

Dispens från tillträdesförbud för skydd av djur och växter

Sölvesborgs kommun har fått dispens från det tillträdesförbud som används för att skydda störningskänsliga fågelarter på häckningsplatser. Dispensen gäller till 15 april. Saneringsarbetet fortsätter därmed på öarna men sker med försiktighet och omtanke för djurlivet som bor där.

Möte med djurägare

Arbetsgruppen höll i ett möte med markägare och djurhållare inom det drabbade området. Ett behov som lyfts fram under dialogmötet den 19 mars. Cirka 20 personer dök upp för att prata om hur de ska agera och tänka med betesdjur, stängsel och fara för olja. En del frågor skickades vidare till Länsstyrelsen Blekinge för rekommendationer och stöd för djur- och markägare.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma för att ni rapporterar in eventuella oljeupptäckter till oss på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet.

https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut