Sölvesborgs kommun

Sten och gräs skrapas för att få bort oljan

Med fyra arbetsdagar förra veckan kämpade de cirka 30 saneringsarbetarna på med att skrapa bort oljeavfall från stenar, tuvor och gräsplättar. Arbetet på fågelöarna går framåt och Länsstyrelsen har utfärdat dispens för fortsatt saneringsarbete på öarna. Vistelseförbudet hävdes mellan Norjeboke och Sibben, inom kort kommer nya skyltar upp i området.

Oljan sitter fast rejält på stenar

I veckan har saneringsarbetarna skrapat bort olja från sten och gräs. Kontaminerad tång har körts bort från Djupekås. Saneringsarbete har skett längs stora delar av kuststräckan, bland annat i Spraglehall, Lörby skog, Djupekås och på ett flertal fågelöar.

Påskharen besökte saneringsarbetarna

Veckan avslutades med lite påskfirande. Avdelningens egna påskhare var på plats och önskade alla en välförtjänst långledighet innan arbetet återupptas tisdag 2 april. Under firandet bjöds det på grillad korv och påskmust.

Dispens från tillträdesförbud för skydd av djur och växter

Sölvesborgs kommun har fått dispens från det tillträdesförbud som används för att skydda störningskänsliga fågelarter på häckningsplatser. Det träder i kraft 1 april. Saneringsarbetet fortsätter därmed på öarna men sker med försiktighet och omtanke för djurlivet som bor där.

Hävt vistelseförbud mellan Norjeboke och Sibben

Under veckan hävdes vistelseförbudet mellan Norjeboke och Sibben. Efter noggranna bedömningar och i samråd med Sölvesborgs kommun gjorde Länsstyrelsen Blekinge lättnader längs den drabbade kusten. Det innebär att du återigen kan njuta av dessa sträckor. Även om åtgärder har vidtagits kan det fortfarande finnas en risk för mindre mängder olja på vissa platser längs kusten.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma för att ni rapporterar in eventuella oljeupptäckter till oss på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet. Förra veckan inkom ett tips om eventuell olja i strandängen på Torsö som undersöks nu efter ledigheterna. Uppdatering kl. 17:00 - ingen olja upptäckt vid tipset.

https://etjanster.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut