Sölvesborgs kommun

Vistelseförbudet hävs mellan Norjeboke och Sibben

Informationsskylt på strand där lättnader av vistelseförbudet är

Lättnader av vistelseförbudet längs kusten.

Saneringsarbetet går framåt i bra takt och efter en noggrann bedömning av kuststräckan är det glädjande att meddela att vistelseförbudet från Norjeboke till Sibben lättas från och med idag, onsdag 27 mars. Det innebär att du återigen kan njuta av dessa sträckor.

Länsstyrelsen Blekinge upphäver fler delar av vistelseförbudet efter samråd med Sölvesborgs kommun.

Kusten drabbades milt här och efter många omgångar sanering samt en vinter som fått oljan att brytas ner naturligt gör vi bedömningen att området är i det skick att allmänheten kan besöka den igen, säger Andreas Jezek, saneringsledare för Sölvesborgs kommun.

Även om åtgärder har vidtagits kan det fortfarande finnas en risk för mindre mängder olja på vissa platser längs kusten.

Rapportera till kommunen om du upptäcker olja

Området har varit utsatt för ett oljepåslag och det finns en liten risk att nya oljefynd kan dyka upp. Var uppmärksam och rapportera in eventuella upptäckter till oss via vår e-tjänst

Rapportera in oljefynd till kommunen via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Tvätta med såpa om du får olja på dig

Om du skulle få olja på huden ska du torka av med en trasa eller papper. Tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten. Detta gäller även för husdjur och skor. Om du upplever obehag kontakta vårdguiden på nummer 1177.

Aktuell information om oljeutsläppet

Frågor och svar om vad som gäller i området samt vad som sker inom saneringsarbetet hittar du på vår samlingssida.

www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut