Sölvesborgs kommun

Stort engagemang för saneringsarbetet bland lokalbefolkningen

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Saneringsinsatser har skett på många olika platser under veckan. I snitt arbetade 38 personer dagligen med att sanera längs kustremsan. Vi fick besök av representanter från försäkringsbolaget för Marco Polo samt en oberoende internationell organisation som arbetar med att utreda oljeolyckor. Roligast under hela veckan var det stora engagemang lokalbefolkningen visade under det dialogmöte vi höll för att ge aktuell information samt lyssna in deras tankar och funderingar kopplat till oljan.

Oljan sitter fast rejält på stenar

Veckorna flyter på med saneringsarbetet och arbetsstyrkan ökar succesivt. Insatserna sträcker sig både på land och på öar, med målet att sanera så mycket som möjligt innan den kommande häckningsperioden tar sin början. Cirka 250 säckar med oljeavfall har plockats under veckans arbete.

Spackelspaden har varit populär, både när stenar och gräs fått sin beskärda del av sanering. Att skrapa stenar påminner om att tapetsera om hemma. Vissa partier faller bort enkelt och lätt, medan andra är utmanande och kräver både tid och tålamod. Utöver sten och gräs har även kontaminerad tång sorterats, plockats och förts bort.

Saneringsarbete har skett längs stora delar av kuststräckan, bland annat i Spraglehall, Nissa Nabb, Lörby skog, Djupekås och på ett flertal fågelöar.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma för att ni rapporterar in eventuella oljeupptäckter till oss på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet. Förra veckan inkom inga tips.
https://etjanster.solvesborg.se/olja

Besök av Damco och Itopf

Damco, som representerar försäkringsbolaget för Marco Polo och den oberoende internationella organisationen Itopf som utreder oljeolyckan var på besök. Saneringsledarna visade olika saneringsplatser och svarade på frågor.

Intressant och lärorikt dialogmöte i Hörvik-Krokås hembygdsgård

Tisdag 19 mars arrangerade Sölvesborgs kommun ett dialogmöte för lokalbefolkningen längs den drabbade kuststräckan. Cirka 100 personer besökte bygdegården för att lyssna på hur saneringsarbetet fortlöper på land, vilka prioriteringar som görs i arbetet och vilken prognos vi tror inför sommaren. Under kvällen diskuterades även hur man ska agera om man är ekonomiskt drabbad, komplexiteten av vad som menas med färdigsanerat samt fick tips om hur man ska agera med tång på sin tomt.

Sölvesborgs kommun planerar att bjuda in till ytterligare ett möte i slutet av maj för att ge aktuell information inför sommarens bad, fiske och besöksnäring.

Senast uppdaterad:

Skriv ut