Sölvesborgs kommun

Sanering av svåråtkomliga ställen

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Med låga vattennivåer under veckan kom arbetslagen åt svåråtkomliga ställen och hittade gömmor med olja som inte tidigare kunnat saneras. I snitt arbetade över 30 personer i fyra lag under veckan med att plocka bort olja från strandremsan. Det resulterade i cirka 300 säckar med oljeavfall. Många invånare har anmält sig till det dialogmöte vi genomför tisdag 19 mars.

Vind, vattenstånd och nya fynd styrde veckans prioriteringar

Veckorna flyter på med saneringsarbetet och arbetsstyrkan ökar succesivt. Insatserna sträcker sig både på land och på öar, med målet att avlägsna oljeavfallet innan den kommande häckningsperioden tar sin början. Här har det bland annat rensats olja från tång och skrapat stenar.

Omprioritering och planering av veckans arbete skedde på grund av nya oljefynd, kraftiga ostliga vindar och lågt vattenstånd. Det låga vattenståndet möjliggjorde för arbete på svåråtkomliga platser där mer olja fanns än vad vi tidigare bedömt. Saneringsarbete har skett längs stora delar av kuststräckan, bland annat i Spraglehall, Nissa Nabb, Lörby skog, Djupekås och på flertalet fågelöar.

Rapportera in oljeupptäckter

Vi är tacksamma för att ni rapporterar in eventuella oljeupptäckter till oss på sträckor som inte omfattas av vistelseförbudet. Förra veckan inkom inga tips.
https://etjanster.solvesborg.se/olja

Besök av kommunstyrelsen

Sölvesborgs kommuns kommunstyrelse besökte Spraglehall under veckan där saneringspersonal berättade om sitt arbete och svarade på frågor angående saneringsprocessen. Arbetarna fick största beröm för det fantastiska arbete de gör för att återställa kusten.

Stort intresse bland invånare att delta på dialogmöte

Det finns ett stort engagemang bland lokalbefolkningen kring få kunskap om oljeutsläppet och dess effekter. Imorgon, tisdag 19 mars, träffar vi cirka 100 personer på ett dialogmöte. Här kommer vi att ge aktuell information och framförallt lyssna in allmänhetens frågor och funderingar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut