Sölvesborgs kommun

Krattar, skrapar och plockar oljeavfallsklumpar

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Under vecka 10 ökade arbetsstyrkan och cirka 25 - 32 personer arbetade dagligen med att sanera kustremsan och öar från oljeavfall. Tocken, Lörby Kladd, Djupekås och öar har fått besök av arbetslagen som plockat cirka 245 säckar under veckan. Ingen ny olja har hittats på de platser där vistelseförbudet lättade förra veckan. Inbjudan har också skickats till dialogmöte med lokalbefolkning där anmälan sker via webbformulär.

Saneringsarbete i många olika miljöer

Under veckan som gått (vecka 10) har arbetslagen arbetat parallellt på både land och öar för att få bort oljeavfall. Arbetsstyrkan har ökat något sedan föregående vecka med förhoppning att sanera färdigt öarna innan häckningsperioden börjar. Med både grävmaskin, kratta och spackelspade har saneringsarbetet fortsatt under veckan.

Besök av Statens haverikommissionen

Statens haverikommission besökte saneringsplatser under veckan. De utreder grundstötningen av Marco Polo och befinner sig just nu i fasen av att samla in fakta.

Inga oljepåslag i områden där vistelseförbud lättats

Över en vecka har allmänheten återigen kunnat njuta av strandkanten runt Norje samt mellan Hörvik och Krokås. Sanering av det oljepåslag som fanns i området efter olyckan har genomförts men en liten risk att upptäcka mindre mängder olja på platserna finns. Personer som rör sig i områdena kan genom QR-koder rapportera in oljefynd till oss, kommunen, som kan bedöma och hantera upptäckten. Under vecka 10 inkom ett tips men efter bedömning konstaterades det att det inte rörde sig om någon olja. Vi är trots det tacksamma över tipset och uppmuntrar allmänheten fortsätta skicka in vid upptäckter.

Inbjudan till dialogmöte för lokalbefolkning

Vi bjuder in till dialogmöte för att ge aktuell information om läget kopplat till oljeutsläppets effekter samt för att ge allmänheten en chans att ställa frågor. Mötet sker tisdag 19 mars och du måste anmäla dig via webben senast 13 mars.
Anmäl dig via webbformulär

Senast uppdaterad:

Skriv ut