Sölvesborgs kommun

Vistelseförbudet lättar men fortsatt uppmärksamhet viktig

Informationsskylt på strand där lättnader av vistelseförbudet är

Lättnader av vistelseförbudet längs kusten.

Efter noggranna bedömningar lättar vistelseförbudet i området runt Norje samt mellan Hörvik-Krokås från fredag 1 mars. Detta innebär att du återigen kan röra dig i områdena. Sanering har genomförts men det kan fortfarande finnas en risk för mindre mängd olja på platserna.

Sedan slutet av oktober 2023 har de drabbade delarna av kustremsan haft vistelseförbud för att skydda allmänheten och minska risken för att oljan sprids vidare. Efter noggranna bedömningar från kommunen och Länsstyrelsen Blekinge lättar vistelseförbudet runt Norje samt mellan Hörvik och Krokås från fredag 1 mars. Detta innebär att allmänheten återigen får tillträde.

Rapportera till kommunen om du upptäcker olja

Det är återigen tillåtet att vistas i området från kommungränsen i Pukavik ner till Norjegryt samt mellan Hörvik och Krokås hamn. Platserna hade ett mildare oljepåslag och sanering har genomförts. Trots lättnader kan nya oljefynd dyka upp.

Rapportera in oljefynd till kommunen via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du skulle få olja på huden ska du torka av med en trasa eller papper. Tvätta det berörda området med diskmedel/såpa och vatten. Detta gäller även för husdjur och skor. Om du upplever obehag kontakta vårdguiden på nummer 1177.

Uppdaterad och aktuell information

Frågor och svar om vad som gäller i området samt vad som sker inom saneringsarbetet hittar du på vår samlingssida.

www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Glada saneringsledare över lättnader i vistelseförbudet

Sara Stenbeck och Andreas Jezek är saneringsledare och glada över beslutet idag.

Våra saneringsarbetare gör ett fantastiskt jobb och det är en glädje att vi nu når denna milstolpe för de områden som inte drabbades så hårt av oljepåslaget.

Det blir säkert många besök i helgen från allmänheten som återupptäcker kustremsan på ett tryggt sätt efter vistelseförbudet.

Senast uppdaterad:

Skriv ut