Sölvesborgs kommun

Olika metoder har testats under saneringsarbetet

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Under vecka 8 arbetade cirka 20 - 27 personer dagligen främst vid Spraglehall. Cirka 285 säckar med oljeavfall samlades in under veckan. Utöver arbetet vid Spraglehall har oljeklumpar plockats vid olika hamnar och strandområden för att säkerställa att ingen olja lämnas kvar. Man har även testat olika material för att bekämpa oljan under veckan.

Saneringsarbete med fokus på finsanering och uppföljning av områden

Saneringsarbetet pågick främst i Spraglehall där både olja från gräs, tång och strandkanten plockats upp. Samtidigt som en mer nogrann rening utförts längs vissa sträckor för att säkerställa att ingen olja finns kvar. För att effektivisera saneringsarbetet är det nödvändigt att utforska alternativa metoder på platser där sanering inte tidigare genomförts eller där oljan visar ett annorlunda beteende. En sådan strategi inkluderar test av olika material såsom sågspån för att optimera vår saneringsprocess.

Sanering påbörjas på öar

Efter inspektion och säkerhetsgenomgångar för saneringsarbetet på öar längs den drabbade kustremsan är förhoppningen att påbörja arbetet under vecka 9. Det är viktiga områden att prioritera inledningsvis av våren så att djuren kan vistas här tryggt under häckningsperiod.

Sommarsäsongen 2024

Vi får många frågor kring hur sommarsäsongen 2024 påverkas. Många av vår kommuns semesterpärlor och badstränder är inte drabbade av oljeutsläppet och går att njuta av som vanligt.

Vi vet i dagsläget inte hur det kommer att se ut hos de drabbade områden när sommaren kommer. Det kommer finnas en risk att det ligger olja på botten nära land som kan komma att slå på stränderna, särskilt när vattentemperaturen ökar och att vi då upptäcker mer olja. Så länge som det finns kvar olja på stränderna är det olämpligt att bada just där. Det bästa du kan göra är att hålla dig uppdaterad genom att ta del av information från vår webbplats – www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut