Sölvesborgs kommun

Saneringsarbetet igång igen efter vinteruppehåll

Saneringsarbetet blir starkt påverkat av väderförhållandena.

Efter planerad paus under jul- och nyårshelgerna dröjde det ytterligare några veckor innan saneringsarbetet kunde återupptas längs kusten. Kyla, snö och svåra förhållanden påverkade arbetet. Med mildare väder och tö kom saneringen igång igen förra veckan, bland annat i Djupekås.

Saneringsarbete igång och inventering ska ske

Med start förra veckan (vecka 5) har cirka 15 personer påbörjat saneringsarbetet igen. Fokus ligger på att få upp den olja som kan flytta på sig, som exempelvis klumpar, eftersom vattennivåerna troligen höjs igen under denna vecka. Väderprognosen varnar också för nya snöfall vilket kan påverka arbetet.

Den här veckan (vecka 6) fortsätter arbetet med att plocka löst oljeavfall. Vi kommer även att besikta olika platser längst kusten för att skapa oss en uppfattning om hur det ser ut efter vintern. Det ligger till grund för vilka prioriteringar vi gör framåt i saneringsarbetet.

Ny oljeorganisation på plats

För att säkerställa en hållbar organisation och hantering har en av våra upphandlade entreprenörer fått ett utökat uppdrag med att hantera oljeutsläppet på ett effektivt och kontrollerat sätt. Förvaltningen för samhällsbyggnad, kultur och fritid har fått en ny avdelning som rör oljesanering. Här har befintlig personal en projektledarroll för att kontrollera och säkerställa att saneringsarbetet utförs enligt de riktlinjer som finns uppsatta, samtidigt som en entreprenör genomför saneringen.

Framtidsutsikter

Vi får många frågor kring hur sommarsäsongen 2024 påverkas. Många av vår kommuns semesterpärlor och badstränder är inte drabbade av oljeutsläppet och går att njuta av som vanligt.

Saneringsarbetet kommer troligen att pågå under en längre tid framöver eftersom det krävs varsam hantering. Vi kan därför inte i dagsläget informera om när arbetet är färdigt. Det bästa du kan göra är att hålla dig uppdaterad genom att ta del av information från vår webbplats – www.solvesborg.se/olja Länk till annan webbplats.

Pressförfrågningar

Vi fortsätter att ha en presskontakt kopplat till oljeutsläppet även med den nya oljeorganisationen.

Presstelefonen med nummer 0456- 81 62 50 går att nå vardagar klockan 08:00-17:00. Det går även bra att kontakta kommunikatör via e-post till madeleine.jenderman@solvesborg.se

Framöver kommer vi att erbjuda platsbesök på tisdagar och torsdagar klockan 13:00. Dessa bokas via presskontakt. Övriga förfrågningar hanteras utifrån verksamhetens förutsättningar och även dessa går via presskontakt. Tack för er förståelse och samarbete!

Senast uppdaterad:

Skriv ut