Sölvesborgs kommun

En månad efter fartygsolyckan och saneringsarbetet går fortsatt framåt

Bild

Nyhetsuppdatering: Det har nu gått en månad sedan passagerarfartyget gick på grund och läckte ut olja längs Pukaviksbukten. Saneringsarbetet är komplext och det kommer att ta lång tid att sanera olja för att miljön ska kunna återhämta sig. Vi samarbetar med flera specialister för en hållbar saneringsplan. Vistelseförbud gäller fortsatt i drabbade områden.

Saneringsarbetet i veckan

Vi har igång arbetslag med cirka 30 - 50 personer igång som grovsanerar kustremsan. Arbetslagen har nyligen fokuserat på områden som Spraglehall och Lörby skog men påbörjar nu även saneringsarbete i Djupekås. Tuffa väderförhållande och bitande kyla påverkar insatserna.

Totalt har vi nu plockat upp cirka 230 kubikmeter oljeavfall. Oljeavfall är oljeblandad vätska som även kan bestå av vatten, sand och tång.

Arbetet med att sanera vår kustremsa från olja är ansträngande och tidskrävande och kommer pågå under lång tid framöver. Vi är tacksamma för alla som hjälper oss med detta och den förståelse övriga har.

Plan för saneringsarbete framåt

Saneringen längs kustremsan tar sin tid, och ambitionen är att genomföra en grovsanering före vintern för att avlägsna tillräckligt med olja. Detta möjliggör naturliga krafter som vågor, is, snö, vind och sol att underlätta den biologiska nedbrytningen av kvarvarande olja.

Under våren genomförs en besiktning för att bedöma hur naturen har hanterat oljan. Vid behov utförs en finsanering.

Vistelseförbud kan kvarstå tills området bedöms färdigsanerat

Sedan tidigare har Länsstyrelsen infört vistelseförbud längs den påverkade kuststräckan, och förbudet kan kvarstå tills området bedöms som färdigsanerat. Det är viktigt att respektera förbudet för att förhindra att oljan sprids till rena områden genom människor och husdjur som trampar i oljan.

Miljöförbundet Blekinge Väst är tillsynsmyndighet och de som besiktigar ett område och beslutar om och när ett område är färdigsanerat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut