Sölvesborgs kommun

Saneringsarbetet pausar under helgen

Bild

Nyhetsuppdatering: Marco Polo har nu lämnat Stillerydshamnen och är på väg mot Polen. Saneringsarbetet har under veckan rullat på och vi har hittills plockat upp ca 148 kubikmeter oljeblandat avfall. Arbetet pausar under helgen.

Lägesbild

Fartyget Marco Polo bogserades under torsdagen ut från Stillerydshamnen för vidare färd till Polen. Kustbevakningen följer med båten tills den når internationellt vatten där polsk kustbevakning tar vid. Marco Polo förväntas anlända till Polen lördag morgon.

Kustbevakningen är kvar i Pukaviksbukten för att söka efter ny olja och kunna ta hand om tidigare läckt olja som kan komma upp till havsytan.

Sölvesborgs kommun ansvarar för sanering på stränder och Kustbevakningen för sanering i vattnet och inne i vikarna.

Saneringsarbetet

Under veckan har vi haft arbetslag igång i Tocken och området bedöms i nuläget vara grovt färdigsanerat. Under ett senare skede kommer vi tillbaka för att finsanera det. Under fredagen flyttar arbetslagen till Spragehall där saneringsarbetet fortsätter.

Totalt har vi nu plockat upp ca 148 kubikmeter oljeavfall. Oljeavfall är oljeblandad vätska som även kan bestå av vatten, sand och tång.

Under helgen pausar vi saneringsarbetet. På måndag utökar vi med ytterligare ett arbetslag, vi kommer då ha ett 50-tal personer igång som sanerar.

Arbetet med att sanera vår kustremsa från olja är ansträngande och tidskrävande och kommer pågå under lång tid framöver. Vi är tacksamma för alla som hjälper oss med detta och den förståelse övriga har.

Oljeskadade fåglar

·Katastrofhjälp Fåglar och Vilt meddelar att de strandnära fåglar som fanns i det drabbade området när utsläppen skedde till stor del är omhändertagna. Tyvärr är det just nu flyttperiod för många fåglar vilket gör att området fylls på med nya fåglar.

Vi får även rapporter om att lindrigt oljeskadade fåglar sprider sig mer och mer.

Vi vill fortsatt att du via vår e-tjänst rapporterar in om du ser oljeskadade fåglar utanför det redan kända oljedrabbade området.

Länk till e-tjänst för inrapportering av olja eller oljeskadade djur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga

Vi har nu fått in cirka 900 namn på frivilliglistan som vill hjälpa till att sanera olja, tvätta fåglar och annat. Vi är tacksamma för ert engagemang, vi plockar in friviliga efterhand. Vi ber dig som ännu inte blivit kontaktad att ha tålamod. Arbetet kommer pågå under lång tid.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Övrigt

Presstelefon och pressförfrågningar

För att förbättra kommunikationen och tillgängligheten för media och pressmedlemmar har vi ett nytt förfarande vid presskontakter.

  • Presskontakt - För att mer effektivt hantera förfrågningar av media samt snabbt kunna ge korrekt information om situationen upprättar vi en dedikerad presstelefon som är tillgänglig på vardagar.
  • Platsbesök - Massmedia spelar en viktig roll för Sölvesborgs kommun. Genom sin rapportering hjälper de oss att ge allmänheten insyn i oljeutsläppets omfattning, dess konsekvenser och det saneringsarbete som kommer pågå under lång tid framöver.

    Därför ger vi media möjligheten att på förutbestämda dagar och tider besöka de oljedrabbade områdena för att rapportera om katastrofen. Detta ger media en unik möjlighet att få en förstahandsupplevelse och bättre förståelse av det pågående arbetet. Samtidigt som vi strävar efter att arbetet ska flyta smidigt och ostört under de övriga dagarna.

    Bokning sker via kontakt till presstelefon.

Samlad information för pressen

Senast uppdaterad:

Skriv ut