Sölvesborgs kommun

Saneringsarbetet pausar under helgen

Nyhetsuppdatering: Då dåligt väder är på ingång pausas saneringsarbetet under helgen för att återupptas på måndag 6 november. Det finns fortsatt stort intresse att hjälpa till som frivillig och vi är tacksamma även om vi täcker behoven i dagsläget. För din egen säkerhet och miljöns skull är det viktigt att respektera vistelseförbudet som gäller drabbade områden. Marco Polo ligger förtöjd i Stillerydshamnen i Karlshamn.

Lägesbild

Fartyget är förtöjd i Stillerydshamnen och den kommunala räddningstjänsten har tagit över bevakningen över den. Kustbevakningen finns i området med flyg och fartyg för att se om någon synlig olja finns till havs, de kommer även att dyka under ytan.

Vi har i dagsläget inga uppgifter om att det finns nya områden längs Sölvesborgs kust som drabbats av oljepåslag.

Saneringsarbetet

Saneringsarbetet fortlöper enligt plan. Vi har under dagen haft igång tre olika arbetslag som arbetat med oljesanering i området runt Tocken samt tömmer Djupekås på oljeavfall.

Cirka 10,8 kubikmeter oljeavfall har samlats in under dagen. Total mängd oljeavfall som sanerats från land sedan saneringsarbetet började är nu cirka 102 kubikmeter. Oljeavfall är oljeblandad vätska.

Under helgen pausar saneringsarbetet då dåligt väder är på ingång och personalen behöver vila. På måndag fortsätter saneringen fördelat på tre arbetslag.

Oljeskadade fåglar

Alla oljeskadade fåglar som befinner sig hos Katastrofhjälp Fåglar och Vilt har blivit tvättade och kommer nu få vila upp sig för att minska stressen. Sedan e-tjänst för volontärarbete öppnades igår för fågeltvätt har cirka 50 personer anmält sig. I dagsläget täcker vi behoven vi har men det kan ändras framåt.

Frivilliga

Vi har nu fått in cirka 800 namn på frivilliglistan som vill hjälpa till att sanera olja, tvätta fåglar och annat. Numera finns det två e-tjänster för dig som vill hjälpa till. Vi är tacksamma för ert engagemang. I dagsläget täcker vi behoven vi har men det kan ändras framåt.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Övrigt

Nästa lägesbild publiceras under vecka 45.

Vi uppmanar er för att skydda er själva och miljön att respektera vistelseförbudet som gäller drabbade områden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut