Sölvesborgs kommun

Inga nya oljeutsläpp efter bogseringen av passagerarfartyget Marco Polo

Bild

Nyhetsuppdatering: För att lättare koordinera och hantera det ökade engagemanget finns nu två e-tjänster för dig som vill hjälpa till. Inga nya oljeutsläpp efter bogseringen av passagerarfartyget Marco Polo som nu ligger förtöjd i Stillerydshamnen i Karlshamn.

Lägesbild

Under torsdagsmorgonen påbörjades bogseringen av passagerarfartyget Marco Polo in till Stillerydshamnen i Karlshamn. Kustbevakningen följde bogseringsekipaget med flera enheter utifall ett nytt oljeläckage skulle uppstå. När fartyget förtöjde i Stillerydshamnen vid lunchtid tog den kommunala räddningstjänsten över.

Kustbevakningen meddelar att de kommer vara kvar i Pukaviksbukten om tidigare läckt olja påträffas.

Vi har i dagsläget inga uppgifter om att det finns nya områden längs Sölvesborgs kust som drabbats av oljepåslag.

Saneringsarbetet

Saneringsarbetet fortlöper enligt plan. Vi har under dagen haft ca 35 personer igång i tre olika arbetslag som arbetat med oljesanering i området runt Tocken.

Cirka 21,5 kubikmeter oljeavfall har samlats in under dagen. Total mängd oljeavfall som sanerats från land sedan saneringsarbetet började är nu ca 91 kubikmeter. Oljeavfall är oljeblandad vätska.

Under fredagen fortsätter vi med oljesanering i Tockeområdet. Vi kommer även samla in säckar från tidigare plocking i Djupekås.

Frivilliga

Vi har nu fått in ca 700 namn på frivlliglistan. För att lättare koordinera och hantera det ökade engagemanget finns nu två e-tjänster: en för dig som vill sanera olja med mera och en för dig som vill tvätta förorenade fåglar. Om du redan anmält dig behöver du inte göra något. I dagsläget täcker vi behoven vi har men det kan ändras framåt.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut