Sölvesborgs kommun

Saneringsarbetet fortsätter vid Tockens kuststräcka

Bild

Daglig lägesuppdatering: Saneringsarbetet pågår vid Tockens kuststräcka. Vi har inga uppgifter om nya områden som drabbats av oljepåslag.

Lägesbild

Under onsdagen påbörjades bärgningsarbetet av fartyget Marco Polo. Bogseringen utgår från den bogseringsplan som rederiets bärgningsbolag föreslagit och som Kustbevakningen och Transportstyrelsen godkände under gårdagen. Kustbevakningen meddelar att de har flera enheter på plats för att ha beredskap ifall det skulle komma ut olja i samband vid bogsering. En mindre mängd olja har kommit ut under morgonen som har fångats upp direkt,

Vi har i dagsläget inga uppgifter om att det finns nya områden längs Sölvesborgs kust som drabbats av oljepåslag.

Saneringsarbetet

Under onsdagen har tre plocklag fortsatt arbetet med oljesanering i området runt Tocken. På flera ställen är det svåråtkomlig terräng med mycket stenar och klippor där oljan letat sig in i bland skrevor. Det gör att saneringsarbetet blir svårt och tidskrävande.

Cirka 8 kubikmeter oljeavfall har samlats in under dagen. Total mängd oljeavfall som sanerats från land sedan saneringsarbetet började är nu ca 69 kubikmeter. Oljeavfall är oljeblandad vätska.

Arbetet med oljesanering i Tockenområdet fortsätter under torsdagen. Vi kommer även etablera tre nya saneringsplatser i området runt Djupekås.

Under dagen har vi utbildat ett 20-tal personer från Olofströms kommun.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut