Sölvesborgs kommun

Saneringsarbete i Tocken

Bild

Daglig lägesuppdatering: Frivilliga på plats i Tocken för saneringsarbete. Räddningstjänsten arbetar med att förhindra ytterligare oljepåslag.

Lägesbild

Räddningstjänsten tillsammans med Sjöräddningen har under dagen lagt ut länsar utanför vikar i området mellan Lörby Kladd och Norje för att försöka hindra oljepåslag.

Från och med 1 november råder utökat vistelseförbud längs en del av kuststräckan från Hörvik till Pukavik i Sölvesborgs kommun på grund av oljeutsläppet i Pukaviksbukten.

Karta på Länsstyrelsens hemsida som visar området för vistelseförbudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saneringsarbetet

Under tisdagen har tre plocklag bestående av kommunanställda, frivilliga och inhyrd personal arbetat med att sanera olja i området runt Tocken. Vi har även etablerat ytterligare saneringsplatser.

Under onsdagen fortsätter vi saneringsarbetet i Tocken. Vi kommer även utbilda ett 20-tal personer från Olofströms kommun.

Frivilliga

Frivilliga som utbildades i helgen har under dagen varit på plats i Tocken och utfört saneringsarbeten.

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut