Sölvesborgs kommun

Oljan har nått Norjeboke och allmänheten avråds från att vistas i området

olja

Olja efter fartygsolyckan i Pukaviksbukten har nått land i Norjeboke. Vi avråder allmänheten från att vistas i området. Länsstyrelsen kommer under dagen utöka vistelseförbudet för att täcka in även detta område.

Olja från fartygsolyckan i Pukaviksbukten har nått land i Norjeboke. Oljan ger stark lukt längs kusten och in över land. Lukten är inte farlig, men allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området.

Länsstyrelsen kommer under dagen utöka vistelseförbudet för att täcka även Norjeboke. Avspärrningar och skyltar kommer sättas upp.

Sölvesborgs kommun kommer under morgondagen påbörja byggnation av saneringsplatser och sanering i Norjeboke. Kustbevakningen kommer upprätta ytterligare en basplats i Norjeboke.

Senast uppdaterad:

Skriv ut